Kestävä tulevaisuus

Kestävää tulevaisuutta rakennetaan tieteen ja tutkimuksen avulla. Luonnonilmiöitä voidaan simuloida supertietokoneiden avulla ja massiivisista data-aineistoista voidaan löytää ratkaisuja ihmiskunnan tärkeisiin kysymyksiin. Suomen uusi kansallinen datanhallinnan ja laskennan ympäristö asennetaan  vuosina 2019 — 2020. Lisäksi Suomeen sijoitetaan yksi maailman nopeimmista supertietokoneista, EuroHPC-hankkeen LUMI.

Datan arvo moninkertaistuu jakamalla ja datanhallintaan ja -analyysiin tarvitaan nykyaikaiset välineet. Sensitiivinen data tarjoaa suuria mahdolisuuksia ja sen  erityiskysymykset voidaan ratkaista. Kaiken tutkimuksen taustalla toimii nopea ja luotettava tietoliikenneverkko sekä tehokas laskennan ja datanhallinnan ympäristö. Koko infrastruktuuri rakennetaan ekologisesti kestävällä tavalla käyttämällä vapaajäähdytystä, uusiutuvaa energiaa ja laitteiston jäähdytyksessä syntyvän lämmön talteenottoa.

Näkökulmia

Suurteholaskennan hyödyt

Suurteholaskennassa (HPC, high-performance computing) ratkaistaan tieteellisesti haastavia ongelmia supertietokoneiden valtavan laskentakapasiteetin avulla.

Lue lisää »

Datan arvon maksimointi

Data on mittaamattoman arvokasta. Big data, nykyinen laskentateho ja kehittyneet analyysimenetelmät avaavat aivan uusia mahdollisuuksia. Lääketieteen tutkijoille pääsy sensitiivisiin aineistoihin voi mahdollistaa uusien hoitokeinojen löytymisen, niin että esimerkiksi potilastietojen kohdalla ihmisten yksityisyys ja tietoturva eivät vaaraannu.

Lue lisää »

Datan säilytys ja turvaaminen

Datasta huolehtiminen kuuluu tutkijan perustaitoihin. Jo tutkimuksen alkuvaiheessa tutkijoiden on huomioitava datan elinkaari datan keräämisestä analyysiin, säilykseen ja jakamiseen saakka.

Lue lisää »

Tutkimuksen perusta

Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen perustana on tutkimusverkko, joka kattaa merkittävimmät korkeakoulupaikkakunnat ja tarjoaa toimintavarmat ja ruuhkattomat tietoliikenneyhteydet. Riittävän kapasiteetin valokuituverkkoa tarvitaan suurteholaskentaan ja suurien data-aineistojen siirtämiseen.

Lue lisää »