Johtoryhmä

CSC:n johtoryhmän jäsenet 1.1.2020 alkaen. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@csc.fi.

 

Kimmo Koski

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
+358 50 381 9777

Tiina Kupila-Rantala

Varatoimitusjohtaja, strategian koordinointi
+358 50 381 9523

Janne Kanner

Johtaja, datanhallinnan palvelut
+358 50 381 9535

Irina Kupiainen

Johtaja, yhteiskuntasuhteet
+358 50 381 2644

Minna Lappalainen

Johtaja, markkinointi ja viestintä
+358 50 315 0235

Pekka Lehtovuori

Johtaja, laskennallisen tutkimuksen palvelut
+358 50 381 9723

Klaus Lindberg

Johtaja, strategia yksikkö / alustapalvelut
+358 50 381 9536

Antti Mäki

Johtaja, asiakkuudet
+358 504 309 119

Tero Tuononen

Hallintojohtaja
+358 50 381 9993

Pekka Uusitalo

Johtaja, strategia ja kumppanuudet
+358 50 042 7720

Stina Westman

Johtaja, palvelut koulutukselle ja tutkimukselle
+358 50 381 8431

Hetamari Woods

Henkilöstöjohtaja
+358 50 421 4323

Per Öster

Director, Business Insight and Growth
+358 50 381 9030

Tomasz Malkiewicz

Senior Applications Specialist, henkilöstön hallintoedustaja


CSC:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. Johtoryhmä valmistelee strategiset linjaukset, laatii toimintasuunnitelman ja budjetin, suunnittelee investoinnit, allokoi resurssit, päättää merkittävistä operatiivisista asioista ja valvoo päätöstensä toteutumista. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain ja pitää lisäksi erikseen sopien mm. strategiaa ja toiminnan suunnittelua koskevia kokouksia.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@csc.fi.