MPASSid - tunnistuksenvälitysratkaisu

MPASSid on tunnistuksenvälitysratkaisu, joka standardoi henkilötietojen välittämisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän henkilörekisteristä sähköisiin oppimispalveluihin. Palvelu on suunnattu perus- ja toisen asteen sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksille sekä varhaiskasvatuksen toimijoille. MPASSid-ratkaisun tarkoituksena on helpottaa sähköisiin oppimispalveluihin kirjautumista niin, että opettaja tai oppilas voi kirjautua sitä hyödyntäviin palveluihin omilla oppilaitoksen tunnuksilla. Käyttäjän ei siis tarvitse luoda palveluihin erillisiä tunnuksia, mikä tekee verkko-oppimateriaalien ja oppimista tukevien palveluiden käytöstä sujuvaa ja helppoa. 

MPASSid:n omistajana toimii Opetushallitus ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy toimii palvelun teknisenä ylläpitäjänä.


 

Lisätietoa:

MPASSid (oph.fi)