Valtakunnalliset tiedonkeruut

Opetus- ja valtionhallinto tarvitsee vuosittain ajantasaiset ja kattavat tiedot suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen tilan kuvaamisen, toiminnan ohjaamisen ja rahoituksen jakamisen pohjaksi. Näitä tietoja keräävät muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Opetushallitus ja Tilastokeskus.

CSC huolehtii osan tiedonkeruiden teknisestä toteutuksesta ja tietovarastoinnista, sekä tuottaa tilastoraportteja useimmista tiedonkeruista.

Yksi esimerkki CSC:n tiedonkeruupalveluista on OKM:n vuosittaiset korkeakoulujen tiedonkeruut. Niillä kootaan tietoa korkeakoulujen toiminnasta, esimerkiksi henkilöstöstä, opiskelijoista, julkaisuista, taloudesta ja toimipisteistä. Vuosittain kerättävä kokonaisuus muodostaa laajan tietopohjan suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamiseen. Tietoja käytetään muun muassa korkeakoulujen rahoitusmallin laskennassa sekä OKM:n palautteessa korkeakouluille. Tietojen avulla OKM myös raportoi hallinnonalansa toimintaa ulospäin ja hyödyntää niitä yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa.

Korkeakoulut toimittavat OKM:n tiedokeruuta varten tietoja VIRTA-julkaisutietopalvelun, VIRTA-opintotietopalvelun, OKM:n KOTA-raportointialustan sekä Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun kautta. CSC kokoaa korkeakoulujen toimittamat tiedot yhteiseen tietovarastoon, jossa niistä koostetaan raportteja ja tilastoja OKM:n ja muiden tiedon hyödyntäjien tarpeisiin. Kukin korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Tilastot kaikista korkeakoulujen tiedonkeruiden tuotetuista tiedoista julkaistaan vuosittain Vipunen - Opetushallinnon tilastopalvelussa, jossa ne ovat kenen tahansa saatavilla.

Lisätietoa: 

Tiedonkeruu.fi-sivusto