Kansallisesti merkittävät hankkeet

CSC pyrkii aktiivisesti osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä vaikuttamaan kansallisiin ja kansainvälisiin toimintaedellytyksiin, joilla on merkitystä yhtiön tai sen sidosryhmien kannalta. Suomalaisen tutkimuksen kilpailukyvyn edistäminen on keskeinen osa tavoitteitamme.

 

Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelma vahvistaa suomalaista tutkimusta

Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelmassa investoidaan laitteistoihin sekä niihin liittyviin palveluihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kehittämisohjelman tutkimus- ja innovaatiotoimijoiden kanssa vuosina 2017−2021.

 Lue lisää

EuroHPC – suurteholaskennan seuraava askel

Suurteholaskennan seuraava iso askel ovat eksa‐tason supertietokoneet, joiden suurta laskentatehoa tarvitaan huippututkimuksen tekoon monilla eri data‐ ja laskentaintensiivisillä tieteenaloilla. Ilman tällaisia laskentaresursseja tutkimusta ei voisi tehdä.

 Lue lisää

FUNET 2020 – Tietoverkon modernisointihanke varmistamassa saumattomia ja tehokkaita yhteyksiä

Funet 2020 on keväällä 2016 valmistautumistyöllä aloitettu verkon modernisointihanke. Hankkeella varmistetaan tuleville vuosille Funet-verkon ja sen palveluiden kattavuuden, kapasiteetin, tietoturvan ja toimintavarmuuden sekä palvelukyvykkyyden ajantasaisuus suhteessa kasvaviin ja moninaistuviin tarpeisiin.

 Lue lisää