News

Back

Ilmoittaudu mukaan! Kevätseminaarissa 21. – 22.5. keskiössä korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen palveluympäristö

Aihe: Korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen palveluympäristö – miten kehittämishankkeet, yhteinen arkkitehtuurityö ja yhteiset tietovarannot tukevat Visio 2030 -ohjelmaa?

Aika ja paikka: 21.–22.5. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypuron kampus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää kevätseminaarin osana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoa. Seminaarin alustuksissa ja työpajoissa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta, kehittämishankkeissa syntyvät tuotokset sekä yhteinen viitearkkitehtuurityö kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa.

Työpajoissa muodostetaan yhteisiä etenemissuunnitelmia visiossa tärkeiksi tunnistetuille kehittämisalueille. Seminaari ja sen työpajojen tuotokset ovat näin ollen askel kohti vision tiekartan toteutusta.Tilaisuus on suunnattu muun muassa korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden toimijoille, koulutus- ja opetusyhteistyöstä sekä laajemmin opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon kehittämisestä kiinnostuneille korkeakoulukentän toimijoille.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) ja Synergiaryhmän sekä CSC:n kanssa.

Kuva: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!