Pilvipalvelut tutkimukselle

Pouta-pilvipalvelu on tarkoitettu CSC:n laskenta-asiakkaiden erikoistarpeisiin. Pouta-pilvipalvelun käyttö edellyttää CSC:n käyttäjätunnuksia. Pouta-pilviresurssit on helppo ottaa käyttöön Tutkijan käyttöliittymästä. Palvelu on hyväksytyille tutkimushankkeille maksuton.

Pouta on virtuaalinen laskentaympäristö, IaaS-palvelu (Infrastructure as a Service), jossa käytetään CSC:n HPC-laskentainfrastruktuuria ja joka hyödyntää Taito-superklusterin laskentakapasiteettia.

Pouta-pilvipalvelu soveltuu erinomaisesti kaikille tieteenaloille, erityisesti vaativiin tutkimusongelmiin, jotka edellyttävät erityissovelluksia tai räätälöityjä käyttöjärjestelmäympäristöjä.

Pouta-pilvipalvelua voidaan käyttää esimerkiksi eri tieteenalojen monia sovelluksia edellyttävissä tutkimuksissa, yhteistyöprojekteissa tiedon jakamiseen tutkimuspartnereiden kesken ja esimerkiksi laskentasovelluksissa, jotka käyttävät selainpohjaista käyttöliittymää. Käyttäjän tarvitsemat pilviresurssit on yksilöity ja varattu asianomaiselle käyttäjälle, eriytettynä CSC:n muusta laskentaympäristöstä.

Poudassa käyttäjä voi vapaasti hallinnoida kaikkia omia virtuaalikoneitaan ja ohjelmistojaan. Poudan avulla käyttäjän on helppo toteuttaa vaativimpiakin laskentasovelluksia. Virtuaalikoneilla sijaitseviin palveluihin voidaan avata pääsy myös muille tutkimusryhmän jäsenille suoraan internetistä. Pouta-palveluun sisältyy myös oma tallennuspalvelu.

Lue lisää ratkaisuistamme tutkimukselle asiakasportaalissa research.csc.fi!