REMS - käyttövaltuuksien hallintaväline

REMS helpottaa sähköisten tutkimusaineistojen ja resurssien hallintaa.

REMS (Resource Entitlement Management System) on sähköinen tutkimusaineistojen ja -resurssien käyttövaltuuksien hallinnan väline.

Aineiston käyttölupaa hakevat tutkijat kirjautuvat järjestelmään kotiorganisaationsa käyttäjätunnuksella ja salasanalla, täyttävät aineiston sähköisen käyttölupahakemuksen ja sitoutuvat aineiston käyttöehtoihin. REMS-väline kierrättää käyttölupahakemuksen hyväksyttäväksi aineiston omistajalle tai hänen edustajalleen. Lisäksi REMS tuottaa tarvittavat raportit hakemuksista ja myönnetyistä käyttöoikeuksista.

REMS on kehitetty biolääketieteen aineistojen käyttövaltuuksien hallintaan osana CSC:n isännöimää ELIXIR-hanketta. REMS-välinettä käytetään myös muilla tieteenaloilla.