Tutkimustiedon hallinnan palvelut

CSC:n tutkimustiedon hallinnan palvelut kokoavat ja välittävät yhteismitallista tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta ja sen edellytyksistä sekä tutkijoiden palveluiden että tiedepolitiikan käyttöön

Tutkimustiedon hallinnan palvelut »

Tutkimustoiminnan tilastot, indikaattorit ja analytiikka

CSC tuottaa tilasto- ja indikaattoritietoa tutkimustoiminnasta tiedepolitiikan tarpeisiin 

Tutkimustoiminnan tilastot, indikaattorit ja analytiikka »

Tutkimushallinnon koordinaatiopalvelut

CSC:n koordinaatiolla tuetaan laajasti eri tutkimushallinnon asiantuntijoiden ja organisaatioiden välistä yhteistyötä

Tutkimushallinnon koordinaatiopalvelut »

Palvelut tutkimushallinnolle

Keskitettyjä ratkaisuja tutkimustiedon hallintaan ja sujuvuutta organisaatiorajat ylittäviin tietovirtoihin

Digitalisoituvan tutkimuksen ja avoimen tieteen myötä erilaisten tutkimustuotosten ja niitä koskevan tiedon määrä kasvaa. Tietoja kerätään yhä enemmän erilaisiin järjestelmiin ja niitä käytetään niin tutkimustyössä, tutkijoille suunnatuissa palveluissa kuin tutkimukseen liittyvässä hallinnollisissa prosesseissa. Tietoja hyödynnetään esimerkiksi tiedonhauissa, rahoitushauissa ja -raportoinnissa, julkaisutoiminnassa, tilastoinnissa ja muussa tutkimustiedon levittämisessä.

CSC:n toteuttamat ratkaisut kokoavat tietoja yhteisiin valtakunnallisiin tietovarantoihin, jotka helpottavat tutkimusta koskevan tiedon hyödyntämistä ja vähentävät hallinnollista työtaakkaa. Niistä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevä hallinto. Lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten saatavilla.

Asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme ovat korkeakoulut, muut tutkimusorganisaatiot sekä tutkimusrahoittajat.

Miksi CSC?

  • CSC on Suomen valtion ja korkeakoulujen omistama yhtiö
  • Erityistehtävämme on auttaa suomalaista tutkimus- ja koulutusyhteisöä menestymään omassa ydintoiminnassaan.
  • Meillä on ainutlaatuista osaamista datan hallinnan ja analytiikan, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden sekä tieteellisen laskennan alueilla
  • Asiakas saa tarpeisiinsa täsmälleen oikein mitoitetut, kustannustehokkaat ratkaisut
  • Kaikki datakeskuksemme sijaitsevat Suomessa, jolloin data säilyy turvallisesti maan rajojen sisällä
  • Olemme mukana merkittävissä EU-projekteissa ja tuomme kansainvälisten verkostojen osaamisen ja innovaatiot Suomeen

Ota yhteyttä!

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@csc.fi

 

Janne Kanner
johtaja
puh. 050 381 9535

Heidi Laine
Asiakasratkaisupäällikkö
puh. 040 513 9593