Palvelut tutkimushallinnolle

Keskitettyjä ratkaisuja tutkimustiedon hallintaan ja sujuvuutta organisaatiorajat ylittäviin tietovirtoihin

Digitalisoituvan tutkimuksen ja avoimen tieteen myötä erilaisten tutkimustuotosten ja niitä koskevan tiedon määrä kasvaa. Tietoja kerätään yhä enemmän erilaisiin järjestelmiin ja niitä käytetään niin tutkimustyössä, tutkijoille suunnatuissa palveluissa kuin tutkimukseen liittyvässä hallinnollisissa prosesseissa. Tietoja hyödynnetään esimerkiksi tiedonhauissa, rahoitushauissa ja -raportoinnissa, julkaisutoiminnassa, tilastoinnissa ja muussa tutkimustiedon levittämisessä.

CSC:n toteuttamat ratkaisut kokoavat tietoja yhteisiin valtakunnallisiin tietovarantoihin, jotka helpottavat tutkimusta koskevan tiedon hyödyntämistä ja vähentävät hallinnollista työtaakkaa. Niistä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevä hallinto. Lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten saatavilla.

Asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme ovat korkeakoulut, muut tutkimusorganisaatiot sekä tutkimusrahoittajat.

Miksi CSC?

  • CSC on Suomen valtion ja korkeakoulujen omistama yhtiö
  • Erityistehtävämme on auttaa suomalaista tutkimus- ja koulutusyhteisöä menestymään omassa ydintoiminnassaan.
  • Meillä on ainutlaatuista osaamista datan hallinnan ja analytiikan, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden sekä tieteellisen laskennan alueilla
  • Asiakas saa tarpeisiinsa täsmälleen oikein mitoitetut, kustannustehokkaat ratkaisut
  • Kaikki datakeskuksemme sijaitsevat Suomessa, jolloin data säilyy turvallisesti maan rajojen sisällä
  • Olemme mukana merkittävissä EU-projekteissa ja tuomme kansainvälisten verkostojen osaamisen ja innovaatiot Suomeen
  • Koordinoimme Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskusta, joka tarjoaa tukea asiakasorganisaatioidemme datanhallinnan asiantuntijoille. 

Ota yhteyttä!

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@csc.fi

Hanna-Mari Puuska

johtaja, Tutkimuksen ja koulutuksen tiedontuotanto ja analytiikka
puh. +358 9 457 2959

Joonas Nikkanen

kehityspäällikkö
puh. +358 9 457 2092

Tutkimustiedon hallinnan palvelut

VIRTA julkaisutietopalvelu

VIRTA julkaisutietopalvelu sisältää tiedot suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tuottamista tutkimusjulkaisuista.

Lue lisää »

Tutkimustietovaranto

Tutkimustietovaranto kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Palvelu parantaa tutkimustiedon löytymistä.

Lue lisää »

JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelu

JUSTUS on mahdollistaa julkaisutietojen syöttämisen ja tallentamisen VIRTA-palveluun.

Lue lisää »
 

Tutkimustoiminnan tilastot, indikaattorit ja analytiikka

Julkaisufoorumin portaali

Julkaisufoorumin portaali kokoaa yhteen tiedot eri julkaisukanavista. Julkaisufoorumi on tieteellisen julkaisutoiminnan luokitusjärjestelmä.

Lue lisää »

Bibliometrinen laskenta

CSC:n bibliometrinen laskentapalvelu tuottaa indikaattoritietoa suomalaisesta julkaisutoiminnasta tutkimuksen arvioinnin tueksi.

Lue lisää »
 

Tutkimushallinnon tuki ja verkostojen koordinointi

Tutkimusdatanhallinnan tukipalvelut

Tukipalvelut tarjoavat tukea ja apua aineistonhallinnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Lue lisää »

Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus

Osaamiskeskus koordinoi, kehittää ja tuottaa datanhallinnan koulutusta, materiaaleja ja tukea.

Lue lisää »

Pysyvien tunnisteiden palvelut

CSC tarjoaa pysyviä tunnisteita tutkimusaineistoille ja tutkimushallinnon palveluille, sekä tukea tunnisteiden hallintaan.

Lue lisää »

Suomen kansallinen ORCID-konsortio

ORCID on pysyvien tunnisteiden rekisteri, joka yksilöi tutkijat ja kytkee tutkimustyön tekijäänsä.

Lue lisää »

Finn-ARMA-verkosto

Finn-ARMA on korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöverkosto, joka toimii tutkimushallinnon ja tutkimuspalveluiden alueella.

Lue lisää »

Datatukiverkosto

Datatukiverkosto toimii datatukihenkilöstön yhteistyön tukena ja tarjoaa vapaasti käytettävää koulutusmateriaalia.

Lue lisää »

Datacite Finland -konsortio

DataCite Finland -konsortioon liittymällä organisaatio voi jakaa ja hallinnoida omia tutkimusaineistojen DOI-tunnisteita.

Lue lisää »