Suomeen sijoitetaan yksi maailman tehokkaimmista supertietokoneista

CSC:n Kajaanin datakeskukseen sijoitetaan huippunopea yhteiseurooppalainen tutkimuskäyttöön tuleva supertietokone. Kone on noin kymmenen kertaa tehokkaampi kuin Euroopan tehokkain nyt julkisessa käytössä oleva supertietokone. Asiasta päätti EU:n jäsenmaiden ja komission yhteisyritys, EuroHPC Joint Undertaking. Päätös tuo merkittävää lisäarvoa Suomen ja koko Euroopan tutkimukselle, osaamisen kehittämiselle, työllisyydelle ja kilpailukyvylle. Lisäksi se tarjoaa puitteet, joilla Suomi vahvistaa asemaansa yhtenä datavetoisen talouden edelläkävijöistä.

"Olen erittäin ylpeä, että olemme yhdessä EuroHPC-yhteisyritykseen kuuluvien maiden kanssa päättäneet sijoittaa Eurooppaan maailmanluokan laskenta- ja datainfrastruktuurin. Nyt hankittavilla supertietokoneilla Eurooppa pystyy vastaamaan globaaliin kilpailuun. Uudet supertietokoneet auttavat tutkijoita ratkaisemaan yhteiskuntamme kannalta erittäin tärkeitä kysymyksiä monilla aloilla ilmastonmuutoksesta lääketieteeseen. Lisäksi ne nopeuttavat innovaatioiden syntyä kilpailukyvyn kannalta tärkeillä alueilla, kuten uusien materiaalien ja lääkkeiden kehittämisessä", pääjohtaja Roberto Viola EU-komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosastosta sanoo.


Taustalla laaja eurooppalainen konsortio

EuroHPC-hakuprosessia varten muodostettiin LUMI-konsortio (Large Unified Modern Infrastructure), johon kuuluvat Suomen lisäksi Belgia, Norja, Puola, Ruotsi, Sveitsi, Tanska ja Tšekki. Lisäksi Viron ja Hollannin kanssa käydään keskusteluja konsortioon liittymisestä. Konsortio pystyy tarjoamaan ekotehokkaan, laadukkaan, kustannustehokkaan ja yhteistyöhön pohjautuvan ekosysteemin. Konsortion jäsenet tarjoavat myös korkeatasoista osaamista laskennasta datahallintaan.

"EuroHPC:n myötä jatkuu eurooppalainen suurteholaskennan yhteistyö, josta suomalaiset tutkijat ovat jo hyötyneet vuosien saatossa merkittävästi. Investoinnin myötä CSC:n datakeskuksesta tulee yksi maailman suurimpia toimijoita suurteholaskennan saralla", kertoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.


Suomesta maailmanluokan laskenta- ja datapalveluiden tarjoaja

Suomeen syntyy yksi maailman johtavista datanhallinnan ja laskennan ekosysteemeistä, joka lisää merkittävästi kotimaisen tutkimuksen kilpailukykyä suomalaisten tutkijoiden päästessä käyttämään entistä enemmän maailmanluokan laskentaresursseja. Laskentatehoa tarvitaan huippututkimuksen tekoon monilla eri tieteenaloilla, esimerkiksi lääketieteessä, ilmastotieteissä ja tekoälyssä. Suuret tietojenkäsittelyresurssit luovat perustan myös tutkimukselle sellaisilla aloilla, jotka ovat aiemmin olleet ulottumattomissa. Tämä lisää tieteellisten läpimurtojen mahdollisuuksia monimutkaisten ilmiöiden kuten ilmastonmuutoksen ymmärtämiseksi. Datanhallinnan ja laskennan huipputehokas infrastruktuuri avaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia datapohjaisten liiketoimintamuotojen kuten alustatalouden ja tekoälyn kehittämiselle. Investoinnin myötä Suomen houkuttelevuus tutkimusinfrastruktuurien ja datakeskusinvestointien kohteena kasvaa.

"Supertietokoneen sijoittaminen Suomeen CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen datakeskukseen Kajaaniin on kahdeksan Euroopan maan yhteinen ponnistus. Suomelle EuroHPC-hanke on valtava mahdollisuus, joka nostaa meidän kansallisen datanhallinnan ja laskennan osaamisen uudelle tasolle ja joka vahvistaa kilpailukykyämme myös huippututkimuksessa. Investointi nostaa suomalaisen datakeskuksen yhdeksi maailman ja Euroopan johtavista datakeskuksista", sanoo kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.


Ekotehokas datakeskussysteemi Kajaanissa

Kajaanin etuina ovat uusiutuvan energian käyttö sekä mahdollisuus lämminvesijäähdytykseen, jonka ansiosta hukkalämpöä voidaan hyödyntää Kajaanin kaukolämpöverkossa ja siten vähentää kustannuksia ja hiilijalanjälkeä. CSC:n datakeskuksen etuna on myös vesivoimalla tuotetun ympäristöystävällisen ja edullisen sähkön riittävä saatavuus.

CSC:n Kajaanin datakeskus sopii erinomaisesti datakeskusekosysteemien luomiseen, koska se on mukautettavissa suuria laitteistoasennuksia ja -laajennuksia tai muita potentiaalisia infrastruktuureja varten. Datakeskuksen luotettavat ja nopeat tietoliikenneverkot on suunniteltu suurteholaskentaa varten. Lisäksi Kajaaniin on mm. Kajaanin ammattikorkeakoulun myötä keskittynyt data-analytiikan osaamista ja lukuisia ICT-alan yrityksiä.

"Tavoitteenamme on kannustaa yrityksiä hyödyntämään suurteholaskentaa toiminnassaan nykyistä enemmän. Suomeen sijoitettava supertietokone nostaa suurteholaskennan näkyvyyttä, sekä tukee myös huippuosaajien houkuttelemista Suomeen", toteaa työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.


Tekniset tiedot ja aikataulu

Nimi

LUMI (Large Unified Modern Infrastructure)

Teoreettinen huipputeho

Yli 200 petaflop/sia, Linpack-suorituskyky n. 150 petaflop/s

Tallennuskapasiteetti

Yli 60 petatavua nopeaa levytilaa. Flash-teknologiaan pohjautuva kiihdytetty partitio tuottaa luku- ja kirjoitusnopeudeksi yli teratavun sekunnissa

Käytetyt teknologiat

Supertietokone tuottaa valtaosan laskentatehostaan suurella määrällä kiihdytinprosessoreita (yleiskäyttöiset grafiikkaprosessorit eli GPU:t). Koneessa on myös tavanomaisista prosessoreista rakentuva osio, IaaS (Infrastructure as a Service) -pilvilaskentakapasiteettia sekä objektitallennusratkaisu

Rahoitus

EU on budjetoinut EuroHPC-hankintoihin yhteensä noin 1,4 miljardia euroa. Kajaaniin sijoitettavaan EuroHPC-järjestelmään investoidaan yhteensä 207,1 miljoonaa euroa. Puolet rahoituksesta tulee Euroopan unionilta ja puolet osallistuvilta mailta. Suomen osuus rahoituksesta on 50 miljoonaa euroa.

Aikataulu

Konesalin rakennustyöt: kesäkuu 2019 – kesäkuu 2020
Laitteiston hankintaprosessi: heinäkuu 2019 eteenpäin
Laitteiston asennus: Q4/2020
Käyttöönotto ja toiminta-aika: Q4/2020–Q4/2026

 


Lisätietoja

Lehdistötilaisuus: Scandic Simonkenttä, Helsinki. Kokoustila Mansku. 7.6.2019 Klo 11:45 alkaen.
Lisätietosivusto ja valokuvia medialle: https://datacenter.csc.fi
Seuraa LUMI-supertietokonetta sosiaalisessa mediassa: #lumieurohpc #eurohpckajaani


Kimmo Koski
CSC
toimitusjohtaja
0503 819 777
kimmo.koski@csc.fi

Pekka Manninen
CSC
kehityspäällikkö
0503 812 831
pekka.manninen@csc.fi

Pekka Lehtovuori
CSC
johtaja, tutkimuksen laskentapalvelut
0503 819 723
pekka.lehtovuori@csc.fi