VIRTA julkaisutietopalvelu

VIRTA julkaisutietopalvelu sisältää tiedot suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tuottamista tutkimusjulkaisuista.

Lue lisää »

Tutkimustietovaranto

Tutkimustietovaranto kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Palvelu parantaa tutkimustiedon löytymistä.

Lue lisää »

Tutkimusdatanhallinnan tukipalvelut

Tukipalvelut tarjoavat tukea ja apua aineistonhallinnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Lue lisää »

Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus

Osaamiskeskus koordinoi, kehittää ja tuottaa datanhallinnan koulutusta, materiaaleja ja tukea.

Lue lisää »

Pysyvien tunnisteiden palvelut

CSC tarjoaa pysyviä tunnisteita tutkimusaineistoille ja tutkimushallinnon palveluille, sekä tukea tunnisteiden hallintaan.

Lue lisää »

Suomen kansallinen ORCID-konsortio

ORCID on pysyvien tunnisteiden rekisteri, joka yksilöi tutkijat ja kytkee tutkimustyön tekijäänsä.

Lue lisää »

JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelu

JUSTUS on mahdollistaa julkaisutietojen syöttämisen ja tallentamisen VIRTA-palveluun.

Lue lisää »

Julkaisufoorumin portaali

Julkaisufoorumin portaali kokoaa yhteen tiedot eri julkaisukanavista. Julkaisufoorumi on tieteellisen julkaisutoiminnan luokitusjärjestelmä.

Lue lisää »

Finn-ARMA-verkosto

Finn-ARMA on korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöverkosto, joka toimii tutkimushallinnon ja tutkimuspalveluiden alueella.

Lue lisää »

Datatukiverkosto

Datatukiverkosto toimii datatukihenkilöstön yhteistyön tukena ja tarjoaa vapaasti käytettävää koulutusmateriaalia.

Lue lisää »

Datacite Finland -konsortio

DataCite Finland -konsortioon liittymällä organisaatio voi jakaa ja hallinnoida omia tutkimusaineistojen DOI-tunnisteita.

Lue lisää »

Bibliometrinen laskenta

CSC:n bibliometrinen laskentapalvelu tuottaa indikaattoritietoa suomalaisesta julkaisutoiminnasta tutkimuksen arvioinnin tueksi.

Lue lisää »