Ratkaisut oppijalle ja opettajalle

Digitaalisen oppimisen ja opetuksen sekä näihin liittyvän sähköisen asioinnin kokonaisvaltaiset ratkaisut

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää uusia pedagogisia toimintatapoja ja monipuolisia opetusteknologioita. Autamme asiakkaitamme toteuttamaan joustavat ratkaisut opettajan ja oppijan arkipäivän tueksi.

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu ja materiaalien sähköinen jakaminen onnistuvat palveluillamme sujuvasti. Sähköisen asioinnin ratkaisumme mahdollistavat henkilöiden tunnistamisen ja opintotietojen siirron myös organisaatiosta toiseen. Laskentapalvelumme ja tieteelliset ohjelmistomme ovat hyödynnettävissä myös opetuskäyttöön.

 


 

Laskenta- ja datanhallintapalvelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten käyttöön maailman kärkeä olevan työkalupakin. Löydät maksuttoman käytön edellytykset tältä sivulta.

  Lue lisää


 

Exam

Korkeakoulujen yhteistyössä syntynyt organisaatiorajat ylittävä, joustava ja vuorovaikutteista oppimista tukeva järjestelmä sähköistää tenttiprosessin tentin laatimisesta sen suorittamiseen ja arviointiin.

  Lue lisää


 

Funet Etuubi Kaltura

Videotallennepalvelu tuo uuden sukupolven visuaaliset työkalut hyödynnettäväksi verkko-opetuksessa. Palvelu mahdollistaa esimerkiksi luentojen ja ruutukaappausten tallentamisen, editoinnin ja jakamisen sekä hakemisen.

  Lue lisää


 

EMREX

Kansainvälisessä yhteistyössä toteutettu palvelu tarjoaa ratkaisut opintotietojen siirtämiseen luotettavasti ja sähköisesti organisaatiosta toiseen esimerkiksi vaihto-opiskelijan omasta aloitteesta.

  Lue lisää


 

Haka

Tutkijat, opiskelijat ja henkilökunta voivat sujuvasti käyttää kotiorganisaationsa käyttäjätunnuksia eri palveluissa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteisellä käyttäjähallintajärjestelmällä.

  Lue lisää


 

MPASSid

MPASSid on siirtynyt vuoden 2021 alusta lähtien opetus- ja kulttuuriministeriöltä Opetushallituksen ylläpitämäksi palveluksi. MPASSid on tunnistuksenvälitysratkaisu, joka standardoi henkilötietojen välittämisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän henkilörekisteristä sähköisiin oppimispalveluihin. MPASSid:n teknisenä toimittajana jatkaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

  Lue lisää


 

Eduuni-ID

Sähköpostiosoitteeseen perustuva identiteetti mahdollistaa joustavan ja turvallisen yhteistyön yli organisaatio- ja ekosysteemirajojen. Käyttäjät voivat valita kirjautumistapansa itse.

  Lue lisää


 

OILI

Valtakunnallisiin palveluihin integroidulla opiskelijaksi- ja lukukausi-ilmoittautumisen ratkaisulla opiskelija voi maksaa räätälöityjä verkkomaksuja ja vastata korkeakoulun esittämiin kysymyksiin.

  Lue lisää


 

Pilvipalvelut

Laskenta-asiakkaidemme erikoistarpeisiin kehitettyjä palveluita voi käyttää esimerkiksi lukuisia sovelluksia edellyttävissä opinnäytetöissä sekä yhteistyöprojekteissa tiedon jakamiseen kumppaneiden kesken.

  Lue lisää


 

Funet FTP

Isot julkiset tiedostokokoelmat kuten GNU/Linux-ohjelmistot sekä tieteelliset tietokannat ovat arkistopalvelun tärkeimpiä painopistealuita.

  Lue lisää


 

Notebooks

Matalan kynnyksen työväline lyhytaikaisten laskenta-resurssien hyödyntämiseen ja data-analyysien tekoon tutkimuksessa ja opetuksessa.

  Lue lisää


 

Avointen oppimateriaalien kirjasto

Mistä löytää oppimateriaalia ja ideaa oman opetuksen tueksi? Entä missä jakaa omia avoimia oppimateriaaleja? Miten löytää oppimateriaalia oman läheisen oppimisen tueksi, oman oppimisen kertaamiseksi tai uusiin aiheisiin syventyäkseen?

  Lue lisää


 

Korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelu

Ristiinopiskelu antaa korkeakouluopiskelijalle mahdollisuuden suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Ristiinopiskelupalvelu (RIPA) sisältää palveluväylän, joka tarjoaa korkeakouluille vakioidun tavan asettaa tarjontaa saataville ja siirtää ristiinopiskelijaan liittyviä tietoja korkeakoulujen välillä.

  Lue lisää


 

Funet Miitti –videoneuvottelupalvelu

Funet Miitti on helppokäyttöinen uuden sukupolven Zoom-videoneuvottelupalvelu, joka on suunniteltu vastaamaan nykypäivän liikkuvan tutkijan, opiskelijan ja opettajan tarpeisiin.

  Lue lisää


 

Funet Video

Funet Video (Panopto) on Funet-jäsenorganisaatioiden videokäyttäjien, erityisesti opettajien ja opiskelijoiden työn tukemiseen ja tehostamiseen tarkoitettu helppokäyttöinen ja monipuolinen videotallennepalvelu.

  Lue lisää