Koulutuksen johtaminen ja järjestäminen

Yhteentoimivat tiedonhallinnan ratkaisut koulutusorganisaation johtamiseen ja koulutuksen järjestämiseen

Toteutamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ajantasaiseen ja laadukkaaseen dataan perustuvat tiedolla johtamisen ratkaisut. Räätälöi kanssamme organisaatiosi tarpeita vastaava tietovarastoinnin ja raportoinnin, visualisoinnin ja analytiikan palvelukokonaisuus.

Kehittämämme ohjauksen ja päätöksenteon tukipalvelut digitalisoivat asiointiprosesseja. Tarjoamme valtakunnallisia peruspalveluita koulutuksen järjestämisen tarpeisiin.

Vipunen - Opetushallinnon tilastopalvelu

Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle toteutetussa portaalissa julkaistaan koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset tilasto- ja indikaattoritiedot.

  Lue lisää

VIRTA-opintotietopalvelu

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto tuo opintotiedot keskitetysti saataville. Yhteismitallisia tietoja hyödynnetään oppijoille suunnattujen palveluiden tietolähteenä sekä tiedolla johtamisen tukena.

  Lue lisää

Arvo - Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu

Toimialalle räätälöity kyselytiedonkeruun järjestelmä tuottaa vertailukelpoista tietoa toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen. Palvelulla toteutetaan mm. valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyt.

  Lue lisää

Valtakunnalliset tiedonkeruut

OKM ja muut viranomaistoimijat keräävät tietoja koulutusorganisaatioista ohjauksen, raportoinnin ja yhteistyön tueksi. Tiedonkeruissa panostetaan tiedon laatuun ja automatisoinnin tuomiin hyötyihin.

  Lue lisää

Oiva - Opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelu

Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien ja koulutustehtävien muutosten haun tarpeisiin kehitetyssä palvelussa julkaistaan hakemisen tueksi myös tilastoja ja raportteja.

  Lue lisää

VARDA - Varhaiskasvatuksen tietovaranto

Eri toimijat voivat tietovarannossa keskitetysti hyödyntää tietoja varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista, varhaiskasvatuksen toimintamuodoista ja toimipaikoista sekä henkilöstöstä Opetushallituksen tietovarannosta.

  Lue lisää


 

Funet-tietoliikenneyhteydet

Funet tarjoaa korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille luotettavat tietoliikenneyhteydet toisiinsa, kansainvälisiin tutkimusverkkoihin sekä kaupalliseen internetiin.

  Lue lisää