Otsikko Julkaisupäivä
Parempaa vaikuttavuutta rakenteita ja rahoituspohjaa uudistaen - CSC kommentoi TKI-rahoituksen monivuotista suunnitelmaluonnosta 25.1.2023
Euroopan kyberturvallisuutta vahvistettava olemassa oleviin kansainvälisiin standardeihin tukeutuen – CSC kommentoi ehdotusta EU:n kyberresilienssisäädökseksi 23.1.2023
Rajat ylittävän yhteentoimivuuden edistäminen edellyttää monipuolista asiantuntijaosaamista – CSC otti kantaa Yhteentoimiva Eurooppa -säädösehdotukseen 16.1.2023
Mahdollistavalla lainsäädännöllä kohti digitaalisia ekosysteemejä – CSC lausui digiohjelman lainsäädäntötyöryhmän loppuraportista 9.12.2022
Uusien teknologioiden kehitys vaatii mahdollistavaa lainsäädäntöä – CSC otti kantaa ehdotukseen tekoälyn vastuudirektiiviksi 29.11.2022
Vahva osaamispohja ja sivistys menestyksen perustana – CSC lausui jatkuvan oppimisen strategiasta 8.11.2022
Osaamisella ja supertietokoneinvestoinneilla kohti digitaalista 2030-lukua - CSC kommentoi toista luonnosta kansalliseksi digikompassiksi 16.9.2022
Koulutuksen digitalisaatio edellyttää vahvaa pedagogista otetta – CSC otti kantaa digitaalista koulutusta koskevan EU-suosituksen valmisteluun 16.9.2022
Digitaalinen osaaminen EU:n strategisen autonomian keskiöön – CSC kannattaa digitaalisia taitoja koskevan EU-suosituksen laatimista 16.9.2022
TKI nostettava strategiseksi painopisteeksi koko yhteiskunnassa - CSC lausui TKI-rahoituslaista 16.8.2022
Tehokkaampia toimia sotedatan tutkimuskäytön edistämiseen - CSC pitää hallituksen ehdotusta toisiolain muuttamisesta oikeansuuntaisena mutta riittämättömänä 27.7.2022
Terveysdatan rajat ylittävää jakamista yhteiseksi hyväksi – CSC kannattaa eurooppalaisen terveysdata-avaruuden luomista 27.7.2022
CSC:n kanta Horisontti Euroopan vuosien 2025 – 27 strategiseen suunnitelmaan 1.7.2022
CSC:n lausunto hallituksen esityksestä arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta 30.6.2022
CSC:n palaute Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksesta julkisen sektorin omistamien arvokkaiden tietoaineistojen täytäntöönpanoasetukseksi 30.6.2022
CSC lausui Suomen digitaalisesta kompassista 20.5.2022
Palaute Euroopan komission datasäädösehdotuksesta 19.5.2022
Palaute ehdotuksesta EU:n sirusäädökseksi 10.5.2022
CSC lausui julkisen hallinnon tietoturvallisuuden arviointikriteeristöstä 28.4.2022
CSC lausui digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä 28.4.2022