CSCn lausunto Findatalle muiden palvelutarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavista vaatimuksista.pdf