Koulutus- ja opetusyhteistyö

Valtakunnalliset ja paikalliset ratkaisut organisaatiorajat ylittävän koulutus- ja opetusyhteistyön järjestämiseen

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö edellyttää helppokäyttöisiä digitaalisia palveluita. Toteuttamamme arjen yhteistyötä helpottavat välineet mahdollistavat monipuoliset ja joustavat opintopolut. Organisaatiorajat ylittävän opetuksen ja sähköisen asioinnin palvelumme tukevat oppijoiden, opettajien ja henkilökunnan liikkuvuutta ja vuorovaikutusta.

Koordinoimme paikallista ja valtakunnallista vuorovaikutusta ja yhteentoimivuutta edistäviä verkostoja, konsortioita ja ryhmiä. Hahmotamme asiakkaidemme avuksi toimialan tilannekuvia ja tulevaisuutta ja kehitämme innovatiivisia toiminnan tapoja. Valjasta käyttöösi kokeneet koordinoinnin ja fasilitoinnin asiantuntijamme.

Asiantuntija-, arkkitehtuuri- ja koordinaatiopalvelut korkeakouluille

CSC:n asiantuntija-, arkkitehtuuri- ja koordinaatiopalvelut tarjoaa osaamista ja tukea korkeakoulujen ja opetushallinnon väliseen yhteistyöhön, tiedon jakamiseen ja sen hyödyntämiseen.

  Lue lisää

Asiantuntija-, arkkitehtuuri- koordinaatiopalvelut opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle ja muulle opetushallinnolle

CSC:n asiantuntija-, arkkitehtuuri- ja koordinaatiopalvelut tarjoaa osaamista ja tukea korkeakoulujen ja opetushallinnon väliseen yhteistyöhön, tiedon jakamiseen ja sen hyödyntämiseen.

  Lue lisää

EMREX

Kansainvälisessä yhteistyössä toteutettu palvelu tarjoaa ratkaisut opintotietojen siirtämiseen luotettavasti ja sähköisesti organisaatiosta toiseen esimerkiksi vaihto-opiskelijan omasta aloitteesta.

  Lue lisää

Exam

Korkeakoulujen yhteistyössä syntynyt organisaatiorajat ylittävä, joustava ja vuorovaikutteista oppimista tukeva järjestelmä sähköistää tenttiprosessin tentin laatimisesta sen suorittamiseen ja arviointiin.

  Lue lisää

Eduuni

Sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö mahdollistaa joustavan ja turvallisen yhteistyön yli organisaatio- ja ekosysteemirajojen.

  Lue lisää

eduroam

Kansainvälinen kampusverkko tuo langattomat yhteydet opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilökunnan ulottuville kotiorganisaation käyttäjätunnuksilla näiden vieraillessa muissa korkeakouluissa.

  Lue lisää

Funet filesender

Suurikokoisten tiedostojen lähettämiseen tarkoitettu selainpohjainen verkkopalvelu.

  Lue lisää

Korkeakoulujen koulutus- ja opetusyhteistyön tuki

Koordinaatio- ja konsultointipalvelut tukevat digitalisoituvan koulutuksen yhteisen arkkitehtuurin kehittämistä ja edistävät sen soveltamista.

  Lue lisää