Back

Kehittämishankkeiden työpajassa keskusteltiin oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista ja kysymyksistä

Kehittämishankkeiden työpajassa keskusteltiin oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista ja kysymyksistä

Anne Björklund

Kesäkuun 19. päivä järjestetty Oppimisympäristöt-työpaja kokosi yhteen lähes sata korkeakoulujen kehittämishankkeiden, koulutuksen palveluiden ja pedagogisten verkostojen edustajaa keskustelemaan oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista. Työpajan tavoitteena oli käydä läpi sekä nykyisten kehittämishankkeiden elinkaaren aikana toteutettavia toimia että pidemmän aikavälin tarpeita korkeakouluissa.

Työpajan järjesti DigiCampus, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Itä-Suomen yliopiston koordinoima korkeakoulutuksen kehittämishanke. Oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja jatkokehittäminen on ajankohtaista paitsi tämän hankkeen, myös muiden kehittämishankkeiden kontekstissa. Tämän vuoksi DigiCampus-hankkeessa päätettiin järjestää heti hankekauden aluksi kehittämishankkeiden ja korkeakoulujen yhteinen tilaisuus aiheesta.

DigiCampus-hankkeessa luodaan korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien tukemiseksi, tuotetaan pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli ja oppimisympäristön laatumittari sekä kehitetään kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa. Sisältöhankkeissa toteutetaan oppimisen ekosysteemiä biotaloudessa, ympärivuotista kemian kurssitarjontaa sekä joustavaa opetusta oikeustieteissä. Lisäksi opiskelun etenemisen joustavuutta edistetään EXAM-konsortion vastuulla olevassa osahankkeessa, jossa kehitetään sähköisen arvioinnin toimintamalleja.
 


Kuva: DigiCampus


Dialogia ja yhteentoimivuuden edistämistä

Oppimisympäristöt-työpajan työryhmissä keskusteltiin muun muassa oppijan ja opettajan poluista, oppimateriaaleista, oppimisanalytiikasta ja osaamisen osoittamisesta. Lisäksi tarkasteltiin oppimisympäristöjen tarvitsemia tukipalveluita sekä oppimisympäristön teknisiä mahdollistajia. Osallistujat saivat määritellä, mitä on oppimisympäristö ja millaisia vaatimuksia sille on nyt ja tulevaisuudessa.

– Työpaja oli oiva tilaisuus tavata oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneita ja innostuneita asiantuntijoita. Olemme positiivisesti yllättyneitä kiinnostuksesta hankettamme kohtaan ja pyrimme jatkossakin tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Oppimisympäristöihin liittyvä työ jatkuu DigiCampus-hankkeen puitteissa koko hankekauden ajan vuoteen 2020, ja lisätietoja julkaistaan hankkeen edetessä DigiCampuksen kotisivuilla, kertovat tietohallintojohtaja Juha Eskelinen ja opetus- ja oppimispalveluiden päällikkö Tuula Heide Itä-Suomen yliopistosta.  

CSC fasilitoi työpajan osana kehittämishankkeiden tukipalveluita, jotka ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille tarjoamaa palveluvalikoimaa. CSC myös ylläpitää kehittämishankkeiden yhteistä yhteistyöalustaa Eduuni-sivustolla sekä hanketoimijoiden sähköpostilistaa. Näitä kanavia hyödynnetään kehittämishankkeiden väliseen yhteistyöhön sekä hankkeiden tapahtumista viestimiseen. Myös Oppimisympäristöt-työpajan tuotokset on julkaistu yhteistyöalustalla. Kehittämishankkeiden sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä pyynnön osoitteeseen opi(at)csc.fi.

– Kehittämishankkeilla pyritään edistämään yhteentoimivuutta digitalisoituvan korkeakoulutuksen kentässä. Halusimme tarjota DigiCampus-hankkeen kanssa tilaisuuden käydä yhteisesti keskustelua oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista. Kutsumme korkeakoulujen hankkeiden edustajia jatkuvaan dialogiin yhteisistä kehittämiskohteista ja tuemme hankkeita yhteistyössä, kertoo koulutuksen ja opetuksen palveluiden johtaja Stina Westman CSC:ltä. 
 

Lisätietoa:

 

Otsakekuva: Maria Seppänen / CSCcomments powered by Disqus