Content with @CSC Education and Studies .

Korkeakoulutuksen IT-ammattilaiset koolla EDUCAUSE-konferenssissa

Digitaalinen murros ja kehittyvä teknologia tuovat korkeakouluille entistä enemmän mahdollisuuksia muuttua ja kehittyä. Tulevaisuuden koulutukselta halutaan avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Vuotuinen EDUCAUSE-konferenssi järjestettiin 30.10.–2.11. Yhdysvalloissa Denverissä. Tapahtuma toi yhteen yli 8000 korkeakoulutuksen IT-ammattilaista sekä palveluntarjoajaa ympäri maailman vaihtamaan tietoa ajankohtaisista teemoista kuten digitaalisesta murroksesta ja jatkuvasta oppimisesta.

Read More »

Education and Studies

CSC tukee ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa

Ammattikorkeakoulujen avoin TKIi-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hanke on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta vuosille 2018–2020 saaneista korkeakoulujen kärkihankkeista. Yhteistyössä järjestetyssä työpajassa pohdittiin, kuinka CSC:n palvelut voisivat nyt ja tulevaisuudessa tukea ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Read More »

Education and Studies

DigiCampus-hankkeen Roadshow tavoitti lähes 170 opetuksen ja koulutuksen asiantuntijaa

DigiCampus-hankkeen Roadshow tarjosi korkeakouluille mahdollisuuden tutustua kyseisen korkeakoulutuksen kehittämishankkeen tavoitteisiin sekä vaikuttaa sen toimenpiteisiin ja kehittämissuuntiin.

Read More »

Education and Studies

Kehittämishankkeiden työpajassa keskusteltiin oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista ja kysymyksistä

Kesäkuussa järjestetty Oppimisympäristöt-työpaja kokosi yhteen lähes sata korkeakoulujen kehittämishankkeiden, koulutuksen palveluiden ja pedagogisten verkostojen edustajaa keskustelemaan oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista. Työpajan tavoitteena oli käydä läpi sekä nykyisten kehittämishankkeiden elinkaaren aikana toteutettavia toimia että pidemmän aikavälin tarpeita korkeakouluissa. Kehittämishankkeilla pyritään edistämään yhteentoimivuutta digitalisoituvan korkeakoulutuksen kentässä.

Read More »

Education and Studies

Korkea motivaatio, yhdessäolo ja laadukas opetus – niistä on suurteholaskennan kesäkoulu tehty

Jo vuodesta 2010 lähtien CSC on järjestänyt ohjelmointiin, rinnakkaislaskentaan ja koodioptimointiin keskittyvää kurssia, joka kerää vuosittain osallistujia ympäri maailmaa oppimaan lisää, jakamaan tietoa ja viihtymään muiden samojen teemojen parissa työskentelevien kanssa. Suurteholaskennan kesäkoulun opintotarjonnan pääpaino on perusasioissa, mutta sisältö elää ja siinä pyritään huomioimaan kulloisenkin ajankohdan teemoja. Niin opiskelijoiden kuin opettajien motivaatio on korkealla; laadukas opetus ja ryhmän tuki takaavat, että oppiminen on tehokasta.

Read More »

Education and Studies

The future of exams is being made today

Deliberations on the fate of the old exam system, which relied on paper and envelopes, used by universities began in 2013. The alternatives were either developing the old system or building a new one, and the higher education institutions chose the latter. This is how EXAM was born. It’s the only large-scale examination system in Finland that can be integrated in the institutions’ basic systems.

Read More »

Software, Hardware and Networks
Education and Studies

"Each gives a little – everyone gains a lot" - the Basic Education Wikileap uses the Internet to make textbooks accessible

The Basic Education Wikileap project is authoring comprehensive school textbooks for the Finnish WikiLibrary. The material is free and available to all online regardless of time or place. The purpose of the WikiLibrary is to make information easy to share, find and use. The whole premise of the project is based on the idea that 'Each gives a little – everyone gains a lot'.

Read More »

Education and Studies

Expertise in higher education institution authentication being brought to primary schools

Efforts to solve the problem of electronic user authentication in universities and universities of applied sciences were begun nearly twenty years ago. Primary and secondary school actors have occasionally expressed interest in Haka, a network comprised of Finnish higher education institutions and partners, whose member organization users can access Haka services using the login for their own institution. A couple years ago, the Ministry of Education and Culture Department for General Education and Early Childhood Education began to fund the development of a solution for use in organizations of primary and secondary education – MPASSid.

Read More »

Education and Studies

Open learning resources workshop for higher education institution development projects emphasized the importance of cooperation

A workshop on open learning resources for higher education institution development projects was attended by representatives of development projects, libraries and study and information administrations from various higher education institutions. The workshop focused on providing tools for cooperation to development projects, with an eye toward the use and lifecycle of the learning resources produced in them.

Read More »

Education and Studies

There's a cloud for every problem

Cloud services have risen from the rough-and-tumble of start-ups to the desks of IT decision-makers, thus making the term 'cloud' a household word. Of course, the name of a cloud service does not say a whole lot about it, and descriptions sometimes leave a bit to be desired. The following description shines some light on the world of clouds.

Read More »

Education and Studies
Science and Research
Knowledge Management

Workout for both mind and body

Nuuksio's majestic landscape is the perfect setting for both studying and exchanging of ideas with other students interested in the same subjects. CSC Summer School in High-Performance Computing was held for the eighth time and students from all over the world gathered to develop their high-performance computing skills. Coding all day long takes a toll, so the sports and leisure activities offer a nice counterpoint to it. Both mind and body get a proper workout at the summer school.

Read More »

Education and Studies

Weboodista syntyi someilmiö

Kolme viikkoa sitten Weboodin etusivu uudistui. Siitä syntyi musiikkilehti Rumbassakin huomioitu uutisaihe. Toisin kuin aiheen perusteella kenties veikkaisi, korvamadon takana on musiikkivideo, ja oikea rapkappale. Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Helsingin yliopiston intranet Flammassa. Jutun on kirjoittanut Susanna Peltonen.

Read More »

Education and Studies
Columns

"Who is there and what are they doing?"

CSC course on metagenomics sheds light on studying microbial communities. Metagenomics is the study of genetic material recovered directly from environmental samples. It can answer questions like "who is there?" and "what are they doing?".

Read More »

Education and Studies
Science and Research

More accurate results through simplification – computational methods in chemistry

A computational chemist would say that there isn’t a field of chemistry in which computational methods would not be of assistance. And they might well be right.

Read More »

Education and Studies
Science and Research

The wireless campus network, eduroam, connects millions of users around the world

When a visiting researcher or student arrives on campus with a smartphone and laptop, what does she need first of all? A power socket for her laptop? A printer? No. The first thing she needs is a wireless connection.

Read More »

Education and Studies

One service, many names – a shared video platform for the Federation of Universities of Applied Sciences

The Federation of Universities of Applied Sciences (FUAS), a strategic alliance formed by Häme University of Applied Sciences, Lahti University of Applied Sciences and Laurea University of Applied Sciences, decided to develop a video service to meet the institutions' shared and individual needs by becoming the first pilot users of CSC's Funet Etuubi Kaltura. Where did we start, what did we learn, and what did we achieve?

Read More »

Education and Studies

Get your data under control – MyData in research and education

Large volumes of data about all of us are continually accumulating in a variety of registers, but it's difficult to harness fragmentised information stored in numerous different places. MyData appears to offer a solution by placing people at the centre of data management.

Read More »

Education and Studies
Science and Research
Knowledge Management

Summer school in high-performance computing – surprisingly laid-back but educational

The students at the summer school in high-performance computing are very enthusiastic. When you speak with them, it soon becomes clear that the course definitely serves a purpose.

Read More »

Education and Studies
Science and Research

Mutual fight against resistant bacteria

The 1st INTEGRATE Summer School was held at the facilities of CSC – IT Center for Science in Espoo, Finland during 7th-10th June 2016. The Summer School is a part of the Marie Curie INTEGRATE ETN project and is funded by the EU Horizon 2020 Programme. The school was jointly organized by University of Helsinki, University of Eastern Finland, German research organization Fraunhofer IME and CSC.

Read More »

Education and Studies
Science and Research

Towards better chemistry research

Laskennallisen kemian kevätkoulu keräsi jo viidennen kerran luokan täyteen. Neljän päivän ajan tutustuttiin laskennallisen kemian perusmenetelmiin ja harjoiteltiin niiden käyttöä.

Read More »

Education and Studies