CSC Blog has moved

Find our blogs at www.csc.fi/blog.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Blog

 

 

PRACElta laskenta-aikaa suomalaisille huippututkimusryhmille maailman tehokkaimmilta supertietokoneilta

PRACE, the Partnership for Advanced Computing in Europe, tarjoaa jäsenmaidensa tutkimusryhmille mahdollisuuden massiivisiin laskentahankkeisiin. Suomi on PRACEn jäsenmaa ja maksaa PRACE 2 -ohjelman jäsenmaksua, joten suomalaisvetoisilla hankkeilla on täydet mahdollisuudet saada laskenta-aikaa maailman kärkikastiin kuuluvilta supertietokoneilta. Suomen jäsenyyden rahoittaa Suomen Akatemia FIRI-ohjelman puitteissa.

Kaikista huipputehoisimpia eli niin kutsuttuja Tier-0-tason supertietokoneita on viidessä PRACE-isäntämaassa yhteensä seitsemän. Tätä kirjoitettaessa niistä tehokkain on Sveitsin pääosin grafiikkaprosessoreista koostuva Piz Daint, maailman kolmanneksi suorituskykyisin supertietokone.
 

Arvokasta laskenta-aikaa Suomeen

Suomalaiset tutkimusryhmät ovat olleet menestyksekkäitä PRACEn hauissa. Laskenta-aikaa on tullut jo yli 10 miljoonan euron edestä suomalaisten vetämille hankkeille. Kuluvan vuoden kahdessa ensimmäisessä haussa peräti seitsemän suomalaista tutkimusryhmää saivat Tier-0-tason laskentaresursseja, mikä on uskomattoman loistava tulos!

Pelkästään tämän vuoden sisällä myönnettyjen laskentaresurssien arvo kattaisi Suomen PRACE-jäsenmaksujen kustannukset yli vuosikymmeneksi. Suomalainen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että tutkimushankkeen vetäjän työpaikka on Suomessa. Tarkempi listaus tänä vuonna resursseja saaneista tutkimushankkeista on tekstin lopussa.
 

CSC auttaa hakuprosessissa

Laskenta-ajan haku suurimmille hankkeille Tier-0-tasolla on auki kahdesti vuodessa, tällä haavaa alkusyksystä ja keväällä. Tosin jatkoa ajatellen on paineita siirtyä vain kerran vuodessa tapahtuvaan hakuun. Olennainen osa hakemusta on ajettavaksi aiotun rinnakkaislaskentaohjelmiston skaalautuvuustestit. Testausta varten saa laskenta-aikaa halutulta supertietokoneelta jatkuvana prosessina PRACEn Preparatory Access -haussa. Tutkimusryhmien kannattaa aloittaa skaalautuvuustestaus riittävän ajoissa!

Hakemukset arvioidaan PRACEssa sekä teknisen yhteensopivuuden että tieteellisen tason osalta. Lausunto teknisestä yhteensopivuudesta on kyllä/ei-tyyppinen: soveltuuko projekti suunnitellulle alustalle ja ovatko skaalautuvuustestit ja muut tekniset vaatimukset kunnossa.

Tieteellisessä vertaisarvioinnissa hankkeet asetetaan paremmuusjärjestykseen. Projektin tieteellinen arviointi alkaa vertaisarvioijien lausunnoilla, joita on ainakin kolme. Seuraavaksi PRACEn komitean, Access Committeen, raportoijat tekevät yhteenvedon arvioista, ja muodostavat lopuksi projekteista paremmuusjärjestykseen kootun listan.

 

 
"Laskenta-aikaa on tullut jo yli
10 miljoonan euron edestä
suomalaisten vetämille hankkeille."
 

 

Resurssienjakoistunnossa hankkeet jaetaan mukana oleville supertietokoneille aloittaen parhaaksi arvioidusta hankkeesta. Jos jokin superkone on jo buukattu täyteen, harkitaan, soveltuuko hanke siirrettäväksi toiselle superkoneelle. Sama kysymys voi tulla eteen, jos mukana olevien yleisjäsenten (Contributing General Partners) yhteiskiintiö – johon Suomi kuuluu – on jonkin superkoneen isäntämaan osalta jo täynnä. Joten hakemuksessa osoitettu mahdollisuus joustaa tarvittaessa toiselle laskenta-alustalle parantaa omia mahdollisuuksia saada näitä erittäin kilpailtuja laskentaresursseja.

CSC auttaa erittäin mielellään suomalaisia tutkimusryhmiä, jotka harkitsevat PRACE-hakemuksen tekemistä. Tutkimusryhmän kannattaa ottaa varhaisessa vaiheessa yhteyttä meihin, jotta voimme yhdessä miettiä, millä tavalla pystyisimme auttamaan hakuprosessissa.
 

Koulutusta ja parempia ohjelmistoja suomalaistutkijoille

PRACE toimii aktiivisesti myös muilla laskennallista tiedettä ja tieteellistä laskentaa edistävillä alueilla. Kansallisen tason eli Tier-1-supertietokoneiden laskenta-aikaa vaihdetaan ja tarjotaan tutkimusryhmille PRACE DECI -ohjelmassa (the Distributed European Computing Initiative). Itse toimin ohjelman johtoryhmän puheenjohtajana.

PRACEn tiedonvälityksen saralla hyvä esimerkki on Women in HPC -kampanja, josta luotiin myös menestyksekäs kotimainen spin-off. Lisäksi suomalaisille tärkeiden laskentaohjelmistojen suorituskykyä on pystytty parantamaan PRACEn puitteissa.

Aivan erityisesti nostaisin esille PRACEn Euroopan laajuisen koulutustyön, jota CSC johtaa menestyksekkäästi koulutuspäällikkö Jussi Enkovaaran johdolla. Yksi kuudesta eurooppalaisen suurteholaskennan koulutuskeskuksista (PRACE Advanced Training Center, PATC) sijaitsee CSC:llä. Tämä tarjoaa suomalaiselle tutkijayhteisölle erinomaisen tilaisuuden osallistua huippuluokan suurteholaskennan kursseille.

PRACEn Tier-0-taso on jäävuoren huippu laskennallisessa tieteessä. PRACE ei edes voisi menestyä ilman vahvaa kansallisen tason kapasiteettia ja tukityötä. On hienoa, että tässäkin suhteessa tulevaisuus näyttää jälleen valoisalta Suomessa.


Lisätietoja:

 

KUVA:THINKSTOCK


INFO

PRACEn suomalaistutkijoille myöntämät resurssit vuonna 2017 julkaistuissa hauissa

 • Minna Palmroth:
  "MOONSHINE – Magnetospheric Observation Of Numerically Simulated Heavy Ions Near Earth", 75 miljoonaa laskentatuntia Marconi-koneesta Italiasta
   
 • Petri Käpylä:
  "SPOTSIM – Spot-forming convection simulations", 20 miljoonaa laskentatuntia MareNostrum-koneesta Espanjasta
   
 • Arkady Krasheninnikov:
  "Two-dimensional inorganic materials under electron beam: insights from advanced first-principles calculations", 16 miljoonaa laskentatuntia Hazel Hen -koneesta Saksasta
   
 • Gerrit Groenhof:
  "MUSIC – Multiscale Simulations of photoactive molecules in optical Cavities", 28,1 miljoonaa laskentatuntia Curie-koneesta Ranskasta
   
 • Ilpo Vattulainen:
  "Lipid-Induced Activation Mechanism of beta2-adrenergic receptor", 30 miljoonaa laskentatuntia Piz Daint -koneesta Sveitsistä
   
 • Timo Kiviniemi:
  "Characterization of turbulence and flow generation in Tore Supra tokamak", 30 miljoonaa laskentatuntia MareNostrum-koneesta Espanjasta
   
 • Hannu Häkkinen:
  "NANOMETALS – Atomically precise, ligand-sabilized, silver-based nanoclusters in the metallic limit", 20,6 miljoonaa laskentatuntia MareNostrum-koneesta Espanjasta