Ammatillisen koulutuksen yhteistyön tuki

Toisen asteen ammatillista koulutusta uudistetaan parhaillaan Suomessa voimakkaasti. Kehittämisen keskiössä on muiden koulutusasteiden tapaan tietotekniikan nykyistä parempi hyödyntäminen opintohallinnon ja opetustoiminnan prosesseissa. Koska uudistuspaineet ja kehittämistarpeet ovat koulutuksen järjestäjille monin paikoin yhtenevät, tulee koulutuksen järjestäjien yhteistyö entistä tärkeämmäksi koulutusta kehitettäessä. Ammatillisen koulutuksen yhteistyön tuki on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama palvelukokonaisuus, jonka puitteissa CSC kansallisena tietojärjestelmäpalveluiden asiantuntijana tukee ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tässä kehittämistyössä.

Ammatillisen koulutuksen yhteistyön tuki -palvelukokonaisuus koostuu seuraavista osista:

Kokonaisarkkitehtuuri

Toimimme asiantuntijana kansallisten sähköisten palveluiden rakentamisessa ja koulutuksen järjestäjien palveluiden yhteensovittamisessa osaksi kokonaisjärjestelmää.

CSC:n tuottamat kansalliset sähköiset palvelut
 
Toimimme ammatillisessa koulutuksessa sähköisten palveluiden toimittajana, ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Esimerkiksi OIVA – ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyjärjestelmä sähköistää ja nykyaikaistaa koulutuksen järjestämislupahallintoa.

Konsultointi ja selvitykset

Kansallisen kehittämistyön tueksi laadimme ministeriön tilauksesta erilaisia selvityksiä, jotka voivat toimia tulevaisuuden päätöksenteon pohjana.

Seuraamme myös ajankohtaista yhteiskunnallista sääntelyä, kuten EU:n tietosuoja-asetuksen ja saavutettavuusdirektiivin  

Ammatillisen koulutuksen yhteentoimivuusfoorumi AMY

Tuemme ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskinäistä verkottumista ja osaamisen vaihtamista koordinoimalla esimerkiksi AMY-foorumia.