Arvo – opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu                                                           

Saavutettava ja valtakunnallisesti vertailukelpoinen tiedonkeruu edesauttaa ohjausta ja suunnittelua koulutusalalla. Kerätyn tiedon hyödyntäminen data-analytiikan ja tiedon visualisoinnin avulla lisää raportointikyvykkyyttä ja mahdollistaa tiedolla johtamisen.
 
Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvo on opetushallinnon alueelle räätälöity kyselytiedonkeruun järjestelmä, jolla kerätään kansallisesti yhteismitallista ja vertailukelpoista tietoa koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Yhteistyössä opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen kanssa Arvo tarjoaa kattavaa tilastotietoa koulutuksesta ja tutkimuksesta kaikkien saataville.

Arvo on käyttäjäystävällinen ja muunneltava ratkaisu koulutustoimijoiden tiedon keruuseen, raportointiin ja seurantaan. Kansallisena palveluna Arvo on käytettävissä organisaatiorajojen ylittäviin kuin organisaation sisäisiin kyselyihin. Palvelu on optimoitu mobiililaitteille ja monikieliseksi.

Kyselyiden ja raportoinnin sujuvuus on taattu myös integroimalla Arvo valtakunnallisiin palveluihin kuten Opintopolkuun, VIRTA-opintotietopalveluun, opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelu Oivaan ja opetushallinnon tilastopalvelu Vipuseen. Arvolla on toteutettu muun muassa korkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyt (AVOP ja Kandipalaute) ja alumnien uraseurannat sekä ammatillisen koulutuksen aloittaneiden ja päättäneiden opiskelijapalautekyselyt (Amispalaute).

CSC ylläpitää ja kehittää opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvoa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja asiakasorganisaatioiden kanssa.