Eduuni-yhteistyöpalvelut

Yhteistyö yli organisaatio- ja ekosysteemirajojen tarvitsee helppokäyttöisiä ja tietoturvallisia alustoja. Eduuni mahdollistaa sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen joustavassa ja turvallisessa palveluympäristössä omassa konesalissa CSC:llä. Eduuni-palveluympäristöä ylläpidetään (Vahti 2/2010) perustason mukaisesti.

Erilliset salasanat unohtuvat helposti, mutta Eduuni ei lisää salasanataakkaa, sillä kirjautuminen tapahtuu olemassa olevilla tunnuksilla. Eduunin identiteetin- ja käyttöoikeuksienhallinnassa työsähköpostiosoite rekisteröidään ja vahvistetaan omaksi Eduuni-ID -identiteetiksi. Kirjautumistapoja ovat muun muassa Haka, Virtu, eduGAIN, ORCID, B2ACCESS, MPASS, Microsoft Office 365 ja useat sosiaalisen median tunnukset.

Eduuni-palvelut koostuvat seuraavista palveluista: Eduuni-workspaces (Microsoft SharePoint), Eduuni-wiki (Atlassian Confluence) ja Eduuni Jira (Atlassian JIRA). Kaikki palvelut hyödyntävät Eduuni-ID identiteetin- ja käyttöoikeuksienhallintaa.

Jatkossa Eduuni-yhteistyöpalveluja kehitetään paremmin vastaamaan julkisten pilvipalveluiden hybrid-käyttötilanteisiin esimerkiksi kehittämällä yhteentoimivuutta Office 365- ja Eduuni-palveluiden välillä.

Eduunia ylläpitää ja kehittää CSC yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa. Eduuni-palvelut tuotetaan in-house -periaatteella OKM:n toimialalle.​​

Ota Eduuni-yhteistyöpalvelut käyttöön täyttämällä sähköinen lomake Eduuni-sivustolla