EMREX - opintosuoritusten sähköisen siirron ratkaisu  

                                                                     
Opintosuoritusten rekisteröiminen eri yliopistojen välillä vaatii tietojen siirtoa, joka tällä hetkellä tehdään manuaalisesti. EMREX – opintosuoritusten sähköisen siirron ratkaisu poistaa turhan paperien käsittelyn ja nopeuttaa opintosuoritusten hyväksiluvun prosessia.

EMREX mahdollistaa opintosuoritustietojen siirtämisen korkeakoulusta toiseen niin kotimaisesti kuin kansainvälisesti opiskelijan itsensä toimesta. Koska opiskelijat toimittavat opintosuoritustietonsa korkeakoulusta toiseen itse, ei tietojen siirto vaadi erillisiä sopimuksia korkeakoulujen tai muiden toimijoiden välillä ja opiskelija pysyy tietojensa haltijana.

Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden tukemiseen syntynyt ratkaisu soveltuu myös muuhun opintosuoritustietojen siirtoon. Esimerkiksi Norjassa pilotoidaan EMREXin käyttöönottoa rekrytointitilanteissa, kun taas Puolassa ratkaisua hyödynnetään kansallisessa koulutus- ja opetusyhteistyössä.  Australiassa ja Kiinassa mielenkiinto kohdistuu puolestaan ratkaisun mahdollistamaan tutkintojen oikeellisuuden tunnistamiseen.

EMREX-ratkaisu kehitettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen vetämässä ja Euroopan komission rahoittamassa kansainvälisessä Erasmus+-projektissa. Projektin tavoitteena on edistää opiskelijaliikkuvuutta osana EU 2020 -strategian tavoitetta kasvattaa kansainvälistä opiskelijavaihtoa.