EXAM                                                    

Käsialatulkintoja, raskaita tulostuksia, korvauskertoja sairaille, laskinten hyväksyntää, hukkuneiden vastausten etsimistä, pitkiä koevalvontoja... paperitenttiminen on monivaiheinen ja työläs prosessi niin opettajalle kuin oppijalle. Tenttiprosessin sähköistäminen ja sähköinen osaamisen arviointi tuovat työkaluja arjen helpottamiseksi. Arvioinnin kehittämisessä tulisi tukea opiskelijan oppimisen prosessia pelkän osaamisen testaamisen sijaan. Korkeakoulujen ja CSC:n toimesta kehitetty EXAM-tenttikonsepti on askel tätä kohti samalla tehostaen tenttiprosessia kaikkien käyttäjien näkökulmasta.

EXAM-järjestelmä sähköistää koko tenttiprosessin aina tentin laatimisesta sen suorittamiseen ja arviointiin. EXAM tarjoaa opiskelijalle joustavuutta tentin suorittamiseen, opintohallinnolle valmistelutyön määrä vähenee ja opettaja saa tehokkaan arviointityökalun palautemahdollisuuksineen. Samalla kaikki käyttäjät saavat arvokasta tietoa prosessin eri vaiheista. Järjestelmä kytkeytyy organisaation opintohallinnon järjestelmään mahdollistaen opintojakso- ja suoritustietojen siirtymisen saumattomasti.

EXAM -tenttikonseptin ideana on joustavoittaa arviointia antamalla opettajan määritellä tenttipäivän sijasta ajanjakso jolloin opiskelija voi suorittaa tentin. EXAM tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin arvioinnin muotoihin: diagnostiseen, formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin. Tällä hetkellä konsepti keskittyy tentin suorittamiseen tietokoneella valvotuissa vakioiduissa tenttiakvaarioissa.

Järjestelmää kehitetään tukemaan yhteiskäyttöisyyttä yli korkeakoulu- ja kouluasterajojen. Yhteiskäyttöisyyden ensimmäisen vaiheen myötä opiskelija voi suorittaa tenttinsä toisen korkeakoulun tenttitiloissa. Jatkossa järjestelmää kehitetään kohden alakohtaisia valtakunnallisia tenttejä sekä tukemaan opiskelijoiden ristiinopiskelua.

Tenttijärjestelmän ja -konseptin ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa korkeakoulujen EXAM-konsortio, jossa on tällä hetkellä mukana 27 korkeakoulua. CSC tarjoaa käyttöpalvelua sekä tukee EXAMin kehitystyötä tarjoamalla mm. työkaluja ja projektinhallintatukea konsortiolle.

Lisätietoa:

e-exam.fi

Examin wiki