Joopas

Kiinnostavat koulutusohjelmat eri korkeakouluissa täydentävät tutkinnoista monipuolisia ja erottuvia. Joustava opiskelu tuo laajan tarjonnan erikoistumismahdollisuuksia opiskelijoiden ulottuville, samalla parantaen yliopistojen profiilia. Joopas on palvelu joustavan opiskeluoikeuden hakemiseen.

Joopas-palvelussa yliopisto-opiskelijat voivat hakea suoritusoikeutta toisen yliopiston opintotarjontaan täydentämään tai korvaamaan omia opintojaan. Palvelu tarjoaa myös tietoa opiskelijan hakuprosessin tueksi.

Joopas avustaa virkailijoita hakemusten käsittelyssä sekä opiskelijaliikkuvuuden ja joustavan opiskelun raportoinnissa niin opiskelijan koti- kuin kohdeyliopistossa. Joopas myös tuottaa Puro-palvelulle suorituksen puoltotiedon hyväksilukuprosessia varten.

Joopasta hallinnoi yliopistojen perustama konsortio ja sen toteutuksesta vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.