Korkeakoulujen koulutus- ja opetusyhteistyön tuki

Nopeasti digitalisoituva maailma asettaa aivan uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia korkeakoulujen opiskelijoille ja opetukselle. Korkeakoulutuksen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä korostuvat toimijoiden välinen yhteistyö, organisaatiorajat ylittävä oppiminen, opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden yhteentoimivuus sekä yhteisesti jaettavien tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuus.

Korkeakoulutuksen koulutus- ja opetusyhteistyötä tukevat konsultointi- ja koordinaatiopalvelumme edistävät yhteistä kokonaisarkkitehtuuria ja sen soveltamista digitalisoituvan koulutuksen alalla. Kehitämme yhdessä korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa oppimista ja opetusta tukevia prosesseja sekä tarjoamme välineitä viestintään ja tiiviimpään yhteistyöhön.

Digitalisaatiokehityksessä toimintaympäristöä muuttaa muun muassa EU:n tietosuoja-asetus, jonka tiimoilta toimimme aktiivisesti valmistautumisen koordinoinnissa sekä tilannekuvan ylläpitämisessä. Autamme vastaamaan niihin haasteisiin mitä kehittyvä teknologia ja globalisaatio henkilötietojen suojalle asettaa.

Osana korkeakoulujen koulutus- ja opetusyhteistyön tuen palveluitamme tarjoamme hallituksen kärkihankkeisiin kuuluville korkeakoulutuksen kehittämishankkeille Eduuni-työtilan tilannekuvasta viestimiseen sekä hankkeiden tuotosten jakamiseen kansallisesti. Toimimme Kootuki-ryhmässä (Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmässä), joka muodostaa kokonaiskuvaa digitalisoituvan koulutuksen ja opetuksen kehityssuunnista. Koordinoimme myös sen alaista Synergiaryhmää, joka kehittää koulutuksen ja opetuksen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen yhteismitallisuutta.

Lisätietoa:

opi@csc.fi
kootuki.fi