Koulutus- ja opetusyhteistyö

Valtakunnalliset ja paikalliset ratkaisut organisaatiorajat ylittävän koulutus- ja opetusyhteistyön järjestämiseen

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö edellyttää helppokäyttöisiä digitaalisia palveluita. Toteuttamamme arjen yhteistyötä helpottavat välineet mahdollistavat monipuoliset ja joustavat opintopolut. Organisaatiorajat ylittävän opetuksen ja sähköisen asioinnin palvelumme tukevat oppijoiden, opettajien ja henkilökunnan liikkuvuutta ja vuorovaikutusta.

Koordinoimme paikallista ja valtakunnallista vuorovaikutusta ja yhteentoimivuutta edistäviä verkostoja, konsortioita ja ryhmiä. Hahmotamme asiakkaidemme avuksi toimialan tilannekuvia ja tulevaisuutta ja kehitämme innovatiivisia toiminnan tapoja. Valjasta käyttöösi kokeneet koordinoinnin ja fasilitoinnin asiantuntijamme.

EMREX

Kansainvälisessä yhteistyössä toteutettu palvelu tarjoaa ratkaisut opintotietojen siirtämiseen luotettavasti ja sähköisesti organisaatiosta toiseen esimerkiksi vaihto-opiskelijan omasta aloitteesta.

Lue lisää

PURO

Palvelun avulla oppija voi tarkastella koko opiskeluhistoriaansa eri korkeakouluissa ja siirtää JOOPAS-opintosuoritustietojaan korkeakoulusta toiseen mutkattomasti.

Lue lisää

Exam

Korkeakoulujen yhteistyössä syntynyt organisaatiorajat ylittävä, joustava ja vuorovaikutteista oppimista tukeva järjestelmä sähköistää tenttiprosessin tentin laatimisesta sen suorittamiseen ja arviointiin.

Lue lisää

Eduuni

Sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö mahdollistaa joustavan ja turvallisen yhteistyön yli organisaatio- ja ekosysteemirajojen.

Lue lisää

eduroam

Kansainvälinen kampusverkko tuo langattomat yhteydet opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilökunnan ulottuville kotiorganisaation käyttäjätunnuksilla näiden vieraillessa muissa korkeakouluissa.

Lue lisää

Funet filesender

Suurikokoisten tiedostojen lähettämiseen tarkoitettu selainpohjainen verkkopalvelu.

Lue lisää

Korkeakoulujen koulutus- ja opetusyhteistyön tuki

Koordinaatio- ja konsultointipalvelut tukevat digitalisoituvan koulutuksen yhteisen arkkitehtuurin kehittämistä ja edistävät sen soveltamista.

Lue lisää

Ammatillisen koulutuksen yhteistyön tuki

Ammatillisen koulutuksen koordinaatio- ja konsultointipalvelut tukevat yhteisten visioiden, toimintatapojen ja yhteentoimivien palveluiden kehittämisessä.

Lue lisää