Laskenta-, datanhallinta- ja pilvipalvelut koulutuksen ja opetuksen käyttöön

Älykäs datanhallinta ja teknologinen edelläkävijyys ovat korkeakoulujen digitalisaation ytimessä. Koulutuksessa yleistyvät suurien, sensitiivisten ja monimutkaisten datamassojen käsittely tutkimuksen ulkopuolella osana kurssien opetusta, opinnäytetöitä tai TKI-toimintaa. Jotta jäsentämätön tieto voidaan muuttaa tekoälyksi, trendimuutosten tulkinnaksi ja simulaatioiksi, tarvitaan suurta laskentatehoa. Esimerkiksi sote-aloilla sensitiivistä dataa pitää myös pystyä säilömään ja käsittelemään tietoturvallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten käyttöön maailman kärkeä olevan työkalupakin. Laskenta-, datanhallinta- ja pilvipalvelut ovat nyt myös koulutuksen ja opetuksen käytössä maksutta. Palveluita ovat laskentapalvelut Puhti (sisältää AI/GPU-kapasiteettia) ja Mahti (tulossa 2020), pilvipalvelut cPouta, ePouta ja Rahti, tallennus- ja tietokantapalvelut Allas ja Kaivos sekä Notebooks-ympäristö. Palvelut saat käyttöösi CSC:n rekisteröitymisohjeiden mukaisesti – klikkaa tästä.

Tällä sivulla kuvaillaan, miten palveluita voi hyödyntää koulutuksessa ja opetuksessa.

Korkeakoulujen opetus

Palveluiden käyttö on maksutonta tutkimuksen ohessa tapahtuvaan opetukseen Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa seuraavissa käyttötapauksissa.

 • Koulutustunnukset ja kurssikäyttö
  • Opettaja voi hakea yksittäisen kurssin käyttöön rajatun määrän määräaikaisia koulutustunnuksia sekä perustaa projektin.
 • Harjoitus- ja opinnäytetyöt 
  • Esimerkiksi harjoitus- ja opinnäytetöiden tekeminen ja ohjaaminen. Opiskelija voi rekisteröidä CSC-tunnuksen ja opinnäytetyön ohjaaja voi toimia projektin vastuuhenkilönä.
 • Yksittäisen kurssin ympäristöt ja tukipalvelut
  • Koskee esimerkiksi tapauksia, joissa kurssi tarvitsee paikan tietyn sovelluksen ajamiseen opetuskäytössä. Jos kurssia varten pitää jakaa suurta datamäärää, sopii taas käyttöön esimerkiksi Allas-palvelu. 
  • Opettaja voi perustaa määräaikaisen projektin ja hakea projektille pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin ja resursseihin. Palvelut ovat oletusarvoisesti käytössä kurssin ajan.
 • Opetuksen tuen IT-ratkaisujen pilotointi esimerkiksi osana korkeakoulutuksen kehittämishankkeita.

Erillistä sopimusta CSC:n kanssa edellyttävät mm.

 • Oppimisympäristöjen ja MOOCien tuotantokäyttö
 • Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten opetustehtävään liittyvän perus-IT:n tuotantokäyttö

Valtion tutkimuslaitosten tarjoama koulutus

Palveluiden käyttö on maksutonta tutkimuksen ohessa tapahtuvaan, akateemiselle yhteisölle tarjottavaan koulutukseen valtion tutkimuslaitoksissa; esimerkiksi tutkimuslaitoksen aineistojen hyödyntämisestä ja analysoinnista.

Erillistä sopimusta CSC:n kanssa edellyttää mm. tutkimuslaitoksen tarjoama yleinen (maksullinen) koulutus

Muut käyttömahdollisuudet

Palveluiden käytöstä tutkimuksessa ja yritysyhteistyössä voit lukea tarkemmin tältä sivulta.