MPASSid

Oppimispalveluihin kirjautumista helpottava MPASSid on siirtynyt vuoden 2021 alusta lähtien opetus- ja kulttuuriministeriöltä Opetushallituksen ylläpitämäksi palveluksi.

MPASSid on tunnistuksenvälitysratkaisu, joka standardoi henkilötietojen välittämisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän henkilörekisteristä sähköisiin oppimispalveluihin. MPASSid-ratkaisun tarkoituksena on helpottaa sähköisiin oppimispalveluihin kirjautumista niin, että opettaja tai oppilas voi kirjautua sitä hyödyntäviin palveluihin omilla oppilaitoksen tunnuksilla. Käyttäjän ei siis tarvitse luoda palveluihin erillisiä tunnuksia, mikä tekee verkko-oppimateriaalien ja oppimista tukevien palveluiden käytöstä sujuvaa ja helppoa.

MPASSid:n ylläpitäjänä toimii Opetushallitus ja sen teknisenä toimittajana jatkaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

 

 

Lisätietoa:

MPASSid