Oodi

Yksi paikka kaikelle yliopiston opetukselle, opetukseen ilmoittautumisille ja opintosuorituksille? Oodista se löytyy! Oodi on yliopisto-opetusta ja -opiskelua tukeva tietojärjestelmä. Se helpottaa opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan työtä kaikissa opintojen suunnitteluun, järjestämiseen ja rekisteröintiin liittyvissä vaiheissa.

WebOodi toimii kätevästi nettiselaimella, jonka lisäksi virkailijoille on oma WinOodi. Oodin käyttäjiä ovat opiskelijat, opettajat ja virkailijat. Opiskelija voi Oodilla tehdä  mm. sähköisen lukuvuosi-, kurssi- ja tentti-ilmoittautumisen sekä laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman Oodista löytyvien tutkintovaatimusten ja tulevan opetuksen pohjalta. Oodissa opettaja voi esimerkiksi ylläpitää omaan opetukseen liittyviä tietoja, perustaa uusia opetusryhmiä tai tarkastella opetukseen ilmoittautuneita opiskelijoita. Virkailijat voivat ylläpitää opiskelija- ja opintorekisteriä, luoda ja ylläpitää opetustarjontaa ja tutkintovaatimuksia sekä tuottaa erilaisia raportteja yliopiston käyttöön.

Oodin ja CSC:n ylläpitämän OILI-lukukausi-ilmoittautumispalvelun välillä toimii integraatio, jolla saadaan uudet opiskelijat sähköisesti Opintopolusta Oodiin. Viranomaistiedonkeruut tehdään CSC:n Virta-opintotietopalvelun kautta, jonne kukin yliopisto siirtää oman aineistonsa Oodista kerran vuorokaudessa.

Järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaava Oodi-konsortio koostuu yhdeksästä yliopistosta, jotka myös omistavat Oodin. Oodi-konsortion palveluntuottajana toimii CSC, joka vastaa kaiken ylläpito- ja kehittämistoiminnan organisoinnista ja koordinoinnista sekä alihankkijoina käytettävien järjestelmätoimittajien ohjaamisesta.