Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden tiedolla johtamisen sekä toiminnan ohjauksen ja suunnittelun tueksi tarvitaan monipuolista tilastotietoa. Laadukas kuva Suomen koulutus- ja tutkimusjärjestelmästä on tärkeä myös tutkimukselle. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen tarjoaa kattavaa tilastotietoa koulutuksesta ja tutkimuksesta kaikkien saataville.

Vipunen sisältää perinteisiä tilastoaineistoja esimerkiksi opiskelijahaku- ja tutkintotiedoista sekä koulutusorganisaatoiden taloudesta ja henkilöstöstä. Lisäksi korkeakoulujen käyttäjille rajattu extranet sisältää päivittäisraportteja esimerkiksi opintosuorituksista ja tutkimusjulkaisuista.

Vipusen sisällöstä vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Opetushallitus. CSC on palvelun toteuttaja ja vastaa myös joidenkin tiedonkeruiden teknisestä toteutuksesta.

Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, OKM:n ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Tietopohjana toimivia valtakunnallisia tiedonkeruita on automatisoitu ja tietojen yhteismitallisuutta parannettu keskittämällä tietopoimintoja valtakunnallisiin tietovarantoihin. Esimerkiksi korkeakoulujen osalta merkittävä osa tiedoista saadaan VIRTA-opinto- ja -julkaisutietopalveluista.

Vipusen raportointiohjelmalla käyttäjä voi verkkoselaimessaan muokata tarvitsemansa raportin. Tietoja voi tarkastella monipuolisesti eri aihealueista ja näkökulmista sekä taulukoina että graafeina. Tavoitteena on tarjota käyttäjille yhä monipuolisempia analyysi- ja visualisointimahdollisuuksia ja kehittyneempää analytiikkaa esimerkiksi koulutustarjonnan ennakointia varten.