Puro

Opintojen tekeminen toisissa yliopistoissa kasvattaa omaa asiantuntijuutta. Se myös vaatii työtä suoritusten hyväksiluvussa. Puro on sähköinen palvelu kotimaisen tutkinto- ja suoritustietojen käsittelyn helpottamiseksi.

Puro-palvelulla korkeakouluopiskelijat voivat siirtää muualla tehtyjä suorituksia hyväksiluettavaksi nykyisiin opintoihinsa. Opiskelija näkee Purosta lähes reaaliaikaisesti kaikki kotimaassa suoritetut opintonsa, sillä tiedot haetaan Puroon suoraan korkeakoulujen valtakunnallisesta Virta-tietovarannosta. Suoritustiedot päivittyvät Virta-tietovarantoon vähintään kerran kuukaudessa, käytännössä lähes kerran vuorokaudessa.

Korkeakoulu vastaanottaa Purosta lähetetyt tiedot ja hyödyntää niitä hyväksilukuprosessissaan. Puron kautta voi myös hakea joustavan opiskelun puoltotiedot Joopas-järjestelmästä. Joustavan opiskelun hallinnon helpottamiseksi Puro tarjoaa myös laskutuksen tukiraportteja.

Palvelu on maksutta kaikkien suomalaisten korkeakoulujen käytettävissä. Puron on tuottanut Joopas-konsortio ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.