Koulutustoimialan tietovirtojen ja tietotuotannon koordinaatio

Koulutuksen ja tutkimuksen tietotuotantoon ja tiedonvälitykseen liittyy lukuisia toisiinsa yhteyksissä olevia toimijoita. Nämä toimivat tiedon alkulähteenä tai välittäjänä, tiedonkerääjinä tai vaikkapa tietoa hyödyntävänä palveluntuottajana. Jotta eri toimintojen ja palveluiden muodostaman kokonaisuuden yhteentoimivuus voidaan varmistaa, tarvitaan yhteisiä määritelmiä ja pelisääntöjä.

Koordinaatio- ja konsultointipalvelumme tukevat tietotuotannon ja tietovirtojen yhteisen arkkitehtuurin kehittämistä varhaiskasvatuksesta koulutukseen ja tutkimukseen asti. Rakennamme asiakkaidemme kanssa visiota yhteisestä tavoitetilasta sekä kehityspoluista sen saavuttamiseksi. Koostamme kokonaiskuvia, kehitämme ja yhtenäistämme toimintatapoja ja autamme luomaan tietomäärityksiä ja käsitteistöä.

Fasilitoimme OKM:n asettaman tietovirtojen ja sanastotyön koordinaatioryhmän toimintaa. Ryhmä edistää avoimen datan käyttöä ja koordinoi toimijoiden välisiä tietovirtoja ja tiedonsiirtoja sekä sanastotyötä ja luokitusyhteistyötä.

Esimerkkinä yhteistyön paikoista Opintopolku tuottaa tietoa hakijoista ja tämän tueksi käyttää muualla syntynyttä tietoja. VIRTA-opintotietopalvelu puolestaan toimii tiedonvälittäjänä tuodessaan korkeakoulujen omiin järjestelmiin tallennetut opintotiedot yhteismitallisesti esimerkiksi juuri Opintopolun saataville. Tilastokeskus toimii esimerkkinä tiedonkerääjästä, jonka keräämää tietoa hyödynnetään jatkojalostettuna opetushallinnon ohjauksessa.