Valtakunnalliset tiedonkeruut

Suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen tilan kuvaamisen, toiminnan ohjaamisen ja rahoituksen jakamisen pohjaksi tarvitaan vuosittain kattava valikoima tietoja. Näitä tietoja keräävät muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Tilastokeskus.

Esimerkkinä tiedonkeruista OKM:n vuosittaiset korkeakoulujen tiedonkeruut kokoavat tietoa korkeakoulujen toiminnasta, esimerkiksi henkilöstöstä, opiskelijoista, julkaisuista, taloudesta ja toimipisteistä.

Vuosittain kerättävä kokonaisuus muodostaa laajan tietopohjan suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamiseen. Tietoja käytetään muun muassa korkeakoulujen rahoitusmallin laskennassa sekä OKM:n palautteessa korkeakouluille. Tietojen avulla OKM myös raportoi hallinnonalansa toimintaa ulospäin ja hyödyntää niitä yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa.

CSC huolehtii tiedonkeruun teknisestä toteutuksesta, tietovarastoinnista sekä tilastoraporttien tuottamisesta.

Korkeakoulut toimittavat tietoja VIRTA-opintotietopalvelun ja -julkaisutietopalvelun, OKM:n KOTA-raportointialustan sekä Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun kautta. CSC kokoaa korkeakoulujen toimittamat tiedot yhteiseen tietovarastoon, josta niistä koostetaan raportteja ja tilastoja OKM:n ja muiden tiedon hyödyntäjien tarpeisiin. Kukin korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Tilastot kaikista korkeakoulujen tiedonkeruiden tuottamista tiedoista julkaistaan vuosittain Vipunen - opetushallinnon tilastoportaalissa, jossa ne ovat kenen tahansa saatavilla.