Nainen + laskennallinen tiede = täydellinen yhtälö

Miten luonto toimii? Miten maailmaa ja avaruuden ilmiöitä voidaan ymmärtää paremmin? Miten ja miksi ihminen käyttäytyy niin kuin käyttäytyy? Ja mitä kaikkea ihmisestä voidaan vielä oppia? Tutkijat ympäri maailmaa ovat yrittäneet ja yrittävät jatkuvasti löytää näihin kysymyksiin vastauksia. Laskennallinen tiede on tuonut uusia mahdollisuuksia heidän tutkimustyöhönsä.

Suomesta löytyy monta oman alansa huippututkijaa, jotka käyttävät laskennallisia menetelmiä työssään. Täydellinen yhtälö -kampanja esittelee heistä kymmenen. Kampanjan tarkoituksena on nostaa esiin naistutkijoita ja heidän tutkimusalojaan. Toivomme, että tarinat toimivat tiedon ja inspiraation lähteinä tieteen mielenkiintoiseen maailmaan.

Tervetuloa mukaan luomaan täydellistä yhtälöä!
Lue lisää

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
No compatible overloaded variation was found; wrong number of arguments.
The FTL type of the argument values were: extended_hash+string (Locale wrapped into f.e.b.StringModel).
The matching overload was searched among these members:
  com.liferay.journal.web.internal.asset.model.JournalArticleAssetRenderer.getSummary(javax.portlet.PortletRequest, javax.portlet.PortletResponse),
  com.liferay.asset.kernel.model.BaseAssetRenderer.getSummary()

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign summary = htmlUtil.escape(str... [in template "10154#10192#249236" at line 14, column 9]
----
1<div class="csc-womanday-article-list"> 
2  <#list entries as entry> 
3    <#assign entry = entry /> 
4    <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
5    <#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
6    <#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
7      <#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
8    </#if> 
9    <#assign article = entry.getAssetRenderer().getArticle()/> 
10    <#assign document = saxReaderUtil.read(article.getContentByLocale(locale.toString())) /> 
11    <#assign categories = entry.getCategories() /> 
12    <#assign name = document.valueOf("//dynamic-element[@name='Name']/dynamic-content/text()") /> 
13    <#assign title = document.valueOf("//dynamic-element[@name='Field']/dynamic-content/text()") /> 
14    <#assign summary = htmlUtil.escape(stringUtil.shorten(assetRenderer.getSummary(locale),400)) /> 
15    <#assign imageUrl = document.valueOf("//dynamic-element[@name='Image']/dynamic-content/text()") /> 
16    <div class="csc-womanday-article"> 
17      <a class="csc-womanday-article-content" href="${viewURL}"> 
18        <section class="image" style="text-align:center;"> 
19          <#assign img = ""/> 
20 
21          <#if article.getSmallImage()> 
22            <#assign img = article.getSmallImageURL() > 
23 
24            <#if img == ""> 
25              <#assign img = themeDisplay.getPathImage() + "/journal/article?img_id=" + 
26				                    article.getSmallImageId() + "&t=" + 
27                            imageToken.getToken(article.getSmallImageId())> 
28            </#if> 
29          </#if> 
30 
31          <#if img == ""> 
32            <#assign img = "${imageUrl}"/> 
33          </#if> 
34 
35           
36            <img class="article-image" src="${img}"/> 
37            <div class="article-details"> 
38              <div class="name">${name}</div> 
39              <div class="title">${title}</div> 
40            </div> 
41        </section> 
42 
43        <section class="summary"> 
44           
45          <p class="article-summary">${summary}</p> 
46 
47        </section> 
48      </a> 
49    </div> 
50  </#list> 
51</div>