Nainen + laskennallinen tiede = täydellinen yhtälö

Miten luonto toimii? Miten maailmaa ja avaruuden ilmiöitä voidaan ymmärtää paremmin? Miten ja miksi ihminen käyttäytyy niin kuin käyttäytyy? Ja mitä kaikkea ihmisestä voidaan vielä oppia? Tutkijat ympäri maailmaa ovat yrittäneet ja yrittävät jatkuvasti löytää näihin kysymyksiin vastauksia. Laskennallinen tiede on tuonut uusia mahdollisuuksia heidän tutkimustyöhönsä.

Suomesta löytyy monta oman alansa huippututkijaa, jotka käyttävät laskennallisia menetelmiä työssään. Täydellinen yhtälö -kampanja esittelee heistä kymmenen. Kampanjan tarkoituksena on nostaa esiin naistutkijoita ja heidän tutkimusalojaan. Toivomme, että tarinat toimivat tiedon ja inspiraation lähteinä tieteen mielenkiintoiseen maailmaan.

Tervetuloa mukaan luomaan täydellistä yhtälöä!
Lue lisää

Taina Kurki-Suonio
Fuusio- ja plasmafysiikka

Fyysikko Taina Kurki-Suonio tietää, että plasma on temperamenttinen otus. Hän on mukana vaikuttamassa siihen, että jonain päivänä maailman sähkö tulee fuusiovoimaloista.

Laura Elo
Bioinformatiikka

Matemaatikko Laura Elo on tulevaisuudessa mukana päättämässä, mitä lääkkeitä me syömme.

Hanna Vehkamäki
Aerosolifysiikka

Hanna Vehkamäki on aerosolifysiikan huippututkija, joka on uransa aikana syventynyt ilmakehän hiukkasten muodostumisprosesseihin. Hän osaa luetella vaikka unissaan niiden vaikutukset ilmastonmuutokseen.

Taina Pihlajaniemi
Lääketiede

Lääketieteen ja kirurgian professori Taina Pihlajaniemi tietää, että huippututkimusyksikön vetämisen ja vaativat johtajan tehtävät voi sovittaa yhteen. Pitää vain ymmärtää, että asioita voi priorisoida ja verkostosta voi saada voimaa.

Krista Lagus
Menetelmätutkimus

Menetelmätutkija Krista Lagus luottaa uteliaisuuden voimaan. Se johdatti hänet tutkimaan keskustelufoorumeja, jotta kansa kuulisi paremmin toisiaan. Artikkeli julkaistaan 14.3.2016.

Susan Leerink
Fuusio- ja plasmafysiikka

Monimutkaiset ongelmat kiehtovat fyysikko Susan Leerinkiä. Hänen työnsä fuusioplasman kuljetusprosessien parissa voi osaltaan auttaa tulevien fuusioreaktoreiden optimoinnissa.

Minna Palmroth
Avaruussää

Minna Palmroth on kehittänyt yhdessä tiiminsä kanssa maailman täydellisimmän avaruussääsimulaatiomallin, jonka avulla tiedämme, miten aurinkotuuli vaikuttaa meihin.

Reija Autio
Biostatistiikka

Reija Autiosta piti tulla matematiikan opettaja. Opiskeluaikainen kesätyö muutti suunnan, ja nyt hän auttaa lääketieteen osaajia seulomalla numeroista olennaista tietoa.

Kaisa Miettinen
Monitavoiteoptimointi

Kaisa Miettinen on auttanut lääkäreitä syövän sädehoidossa ja paperiteollisuutta paperikoneiden suunnittelussa. Monitavoiteoptimoinnin ammattilainen auttaa päätöksentekijöitä kohti optimaalisia ratkaisuja matematiikkaa ja tietotekniikkaa yhdistellen.

Susanna Pirttikangas
Koneoppiminen ja tilastotiede

Jos dataa tutkiva Susanna Pirttikangas saisi päättää, tietotekniikan rooli elämässämme olisi pienempi. Hänen tutkimusyksikössään kehitetään uudenlaisia, sujuvampia ja luotettavampia tapoja kommunikoida laitteiden kanssa.