CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

Johdanto Tosca Structure -ohjelmiston käyttöön

PERUTTU: Johdanto Tosca Structure -ohjelmiston käyttöön
Date: 14.11.2017 9:00 - 15.11.2017 17:00
Location details: Tapahtuma järjestetään CSC:n koulutustiloissa osoitteessa Keilaranta
14, Espoo. Paikalle pääsee parhaiten julkisilla kulkuneuvoilla.
Lisätietoa tästä)
Language: finnish-language
lecturers: Reijo Lindgren
SIMULIA Nordics.
Price: 60 euroa + ALV (24%) per päivä kotimaisille yliopistoille ja ammattikorkeakouluille.
Maksu sisältää kaikki materiaalit, lounaan, sekä aamu ja iltapäivä kahvit.
registration-closed
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumisen voi
peruuttaa maksutta 5 arkipäivää ennen tapahtumaa. Myöhemmistä
peruutuksista ja saapumatta jäämisistä laskutetaan koko kurssimaksu.
Additional Information
Sisältö: esko.jarvinen@csc.fi
Käytännön asiat: event-support@csc.fi

 

KURSSI ON PERUUTETTU ALHAISEN OSALLISTUJAMÄÄRÄN TAKIA!!

Tosca Structure -ohjelmistolla voi tehdä mekaanisten rakenteiden topologia optimointia (topology optimization), muodon optimointia (shape optimization), kuoren paksuuden optimointia (sizing optimization) ja kuorten jäykisteiden optimointia (bead optimization). Optimointi perustuu teollisuudessa yleisesti käytössä olevien FEM-ohjelmistojen laskentatuloksiin. Kurssilla Tosca Structure -ohjelmistoa käytetään yhdessä Abaqus/Standard -ratkaisijan kanssa ja esikäsittelijänä käytetään ABAQUS/CAE -ohjelmistoa.

Optimointimenetelmien käyttö nopeuttaa tuotesuunnittelua ja tuottaa ehdotuksia kevyempien ja kestävämpiä tuotteiden kehittämiseksi. Optimointimenetelmiä käyttäen voidaan vähentää tuotteen uudelleen suunnittelua ja pienentää testauksessa tarvittavien prototyyppien lukumäärää.

Topologia optimoinnissa tavoitteena on laskea kappaleen optimaalinen geometria ottaen huomioon kappaleeseen kohdistuvat kuormitukset ja reunaehdot. Topologia optimoinnissa, kuten muissakin Tosca Structuren optimointimenetelmissä käyttäjä voi valita useista eri kohdefunktioista ja rajoitteista haluamansa. Topologia optimoinnissa yleisin valinta on maksimoida rakenteen jäykkyys annetulla massalla.

Muodon optimoinnissa joko aiemmin suunnitellun komponentin tai topologia optimoinnin tuottaman komponentin pinnan muotoa muutetaan. Tavoitteena voi olla pinnan jännityshuippujen pienentäminen tai väsymisiän parantaminen.

Kuoren paksuuden optimoinnissa lasketaan kuorielementeillä mallinnetuille rakenteille optimaalinen kuoren paksuusjakauma.

Kuorten jäykisteiden optimoinnissa lasketaan kuorielementeillä mallinnetuille rakenteille optimaaliset jäykisteiden sijainnit. Tavoitteena on parantaa rakenteen taivutusjäykkyyttä staattisessa kuormituksessa tai parantaa rakenteen dynaamista käyttäytymistä optimoimalla ominaistaajuus.

Ratkaisumenetelmien lisäksi kurssilla käydään läpi tulosten jälkikäsittelyä.

Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta Abaqus/CAE, Abaqus/Standard ja Tosca Structure -ohjelmien käytöstä. Osallistujilla ei myöskään tarvitse olla aiempaa kokemusta rakenteiden optimointimenetelmistä.

Kurssi on vain korkeakoulujen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajille.

Program