CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

Haka-seminaari 14.2.2013

Haka-seminaari 14.2.2013
Date: 15.02.2013 9:00 - 15.02.2013 16:00
Location details: -
Language: english-language
Price: -

Tilaisuudessa mm.

  • Haka-luottamusverkostoa ja identiteetinhallintaa korkeakouluissa laajemmin koskevia ajankohtaisia asioita
  • käyttäjätunnistuksen vahvuuden taso (Level of Assurance, LOA)
  • tutkijayhteisöjen tarpeet federoidulle käyttäjätunnistukselle
  • attribuutteihin perustuva käyttövaltuushallinta

Tilaisuuden kohderyhmää on

  • Korkeakoulujen Haka-palveluiden vastuuhenkilöt ja ylläpitäjät
  • Hakaan tai kansainväliseen interfederaatioon liittymistä organisaatioissaan harkitsevat
Program
9.00-09.45

Vapaaehtoinen esiseminaari

Federoidun identiteetinhallinnan periaatteet. Luottamusverkostojen periaatteet.
Vapaaehtoisen esiseminaarin tarkoitus on esitellä uusille kuulijoille Haka-luottamusverkoston periaatteita ja hyötyjä. Hakan jo ennestään tuntevat voivat sivuuttaa esiseminaarin.
(Mikael Linden, CSC) [esitysmateriaali]

9.45-10.00 Kahvi
10.00-10.30

Tervetuloa. (Klaus Lindberg, CSC)

Ajankohtaista Hakassa. (Kari Laalo, CSC) [esitysmateriaali]

10.30-10.50 Korkeakoulujen IAM-tukiryhmän tilanne
Korkeakoulujen IAM-tukiryhmä sparraa korkeakoulujen identiteetinhallinnan kehittämistä vertaistukiperiaatteella. Ryhmän vetäjä esittelee tukiryhmän työn tuloksia.
(Jari Järvinen, Hamk) [esitysmateriaali]
10:50-11:00 Tauko
11.00-11.25 Haka IdP-itseauditointi
Haka-ohjausryhmän aloitteesta on kehitetty IdP-ympäristöjen tietoturvan audiointilomake. Itseauditointi on ulkopuolisen auditoijan toteuttamaa arviota kevyempi säännöllinen prosessi. Esityksessä avataan auditoinnin taustaa ja arvioitavia kohteita.
(Sami Silén, CSC) [esitysmateriaali]
11.25-11.50 Ulkomaisen käyttäjän henkilöllisyyden toteaminen
Käyttäjähallinnon vähimäisvaatimusten mukaisesti Hakassa ulkomaalaisten käyttäjän ensitunnistukseen käytetään passia, ajokorttia tai Schengen-alueella hyväksyttyä matkustusasiakirjaa. Mitä keinoja on ulkomaisen asiakirjan aitouden todentamiseksi?
(Sami Nylund, Rajavartiolaitos)
11.50-12.35 Lounas (omakustanteinen)
12.35-13.00 Tutkijan identifiointi kansainvälisellä ja kansallisella tasolla
Tutkijatunniste on pysyvä henkilökohtainen tutkijan yksilöivä tunniste, jolla voidaan esim. sähköisessä julkaisussa yksilöllisesti identifioida tekijät ja tukijat.
(Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto) [esitysmateriaali]
13.00-13.45 Paneelikeskustelu
Tutkimusyhteisöjen tarpeet federoidulle käyttäjätunnistukselle
  • kehityspäällikkö Tommi Nyrönen (CSC, bioinformatiikka) [alustuksen esitysmateriaali]
  • tutkimusjohtaja Krister Lindén (HY, kieliteknologia)
  • tietotekniikkapäällikkö Minna Harjuniemi (HY, tietotekniikkaosasto)
  • järjestelmäasiantuntija Hilkka Kankaanpää (TaY, tietohallinto)
Paneelin moderaattorina toimii Mikael Linden, CSC
13.45-14.00 Kahvitauko
14.00-14.25 Attribuuttipohjainen käyttövaltuuksien hallinta
Aalto-yliopistossa käyttöönotetussa Dreamspark Premium -palvelussa käyttövaltuus voidaan osoittaa kirjautumisen yhteydessä luovutettavan eduPersonEntitlement-attribuuttiin avulla. Esityksessä esitellään toteutusta ja sen käyttöönottoa.
(
Jari Kotomäki, Aalto) [esitysmateriaali]
14.25-14.50 Verkostojen identiteetinhallinta ja käyttövaltuudet
Eduuni mahdollistaa vapaan sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen yli organisaatiorajojen. Eduunin verkostoissa on tällä hetkellä n. 2400 rekisteröitynyttä käyttäjää, jotka tulevat 320 eri organisaatiosta.
(Sami Saarikoski, CSC) [esitysmateriaali]
14.50-15.00 Tauko
15.00-15.25 Tutkimusaineistojen käyttövaltuuksien hallinta
REMS on väline, jolla tutkimusaineistojen omistajat voivat hallita tutkijoille annettuja käyttöoikeuksia aineistoihin. CSC pilotoi välinettä Euroopan Bioinformatiikan instituutti EBI:n kanssa.
(Janne Lauros, Mikael Linden, CSC) [esitysmateriaali: Linden, Lauros]
15.25-15.50 Ylikansallisen käyttäjätunnistuksen käyttöönotto
Palvelun tai tunnistuslähteen rekisteröiminen kansainväliseen eduGAIN-interfederaatioon ja luottamussuhteiden syntyminen.
(Janne Lauros, Mikael Linden, CSC) [esitysmateriaali: Linden, Lauros]