CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari

KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari
Date: 07.05.2013 9:30 - 07.05.2013 15:45
Location details: -
Language: english-language
Price: -

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) on opetus- ja kulttuuriministeriön toimialatasoinen sisältö- ja palvelukokonaisuus. Sen tavoitteena on varmistaa kulttuurin ja tieteen digitaalisten tietovarantojen tehokas ja laadukas hallinta, jakelu ja pitkäaikaissäilytys, sekä edistää digitointia.

KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari keskittyy digitaalisen pitkäaikaissäilyttämisen (PAS) haasteisiin ja etenemiseen. Seminaarissa käydään läpi kulttuuriaineistojen säilyttämisen haasteita eri näkökulmista, kuinka KDK:n PAS-ratkaisun toteuttaminen etenee sekä kuullaan organisaatioiden kokemuksia esimerkiksi aineistojen paketoinnin piloteista.

Seminaarin yhteydessä pidetään myös työpajoja, jossa tullaan keskittymään aineistotyypeittäin tiedostomuotojen migraatioihin ja niissä säilytettäviin ominaisuuksiin. Työpajat on suunnattu erityisesti tiedostomuotokysymysten kanssa työskenteleville. Ensimmäinen työpaja (dokumenttimuodot) pidetään seminaarin kanssa rinnakkain. Työpajoille on perustettu oma sivunsa.

Seminaariin voi osallistua myös verkossa.
Program

Maanantai 6.5.2013

Puheenjohtaja: kehityspäällikkö Kimmo Koivunen (CSC)
09:30     Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10:00    Avaus
10:10    KDK:n tilannekatsaus ja pitkäaikaissäilytyksen kulttuuripoliittinen merkittävyys, kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen (opetus- ja kulttuuriministeriö)
10:40    Tutkimuksen tietoaineistot ja PAS, opetusneuvos Juha Haataja (opetus- ja kulttuuriministeriö)
11:00    Pitkäaikaissäilytyksen toteuttaminen KDK:ssa, kehityspäällikkö Kimmo Koivunen (CSC)
11:40    Pitkäaikaissäilytyksen haasteet lainsäädännön näkökulmasta, hallitusneuvos Jorma Waldén (opetus- ja kulttuuriministeriö)

12:15    Lounas

13:15    Aineistojen paketoinnin pilotit, sovellusarkkitehti Kuisma Lehtonen (CSC)
13:35    Kokemuksia aineistojen paketoinnin piloteista:
atk-erikoistutkija Tuomas Alaterä (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD) [diasarja]
tietohallintopäällikkö Kari Peiponen (Valtion taidemuseo) [diasarja]
14:15    Kahvi
14:45    Aineistojen valmistelu ja paketointi: Metatiedot ja tiedostomuodot, teknologiakoordinaattori Heikki Helin (CSC)
15:05    Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa, sektorijohtaja István Kecskeméti (Kansallisarkisto)
15:30    Keskustelu
15:45    Seminaarin lopetus