CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

Oman verkon haavoittuvuuksien tutkiminen

Oman verkon haavoittuvuuksien tutkiminen
Date: 23.08.2013 8:30 - 23.08.2013 16:30
Location details: -
Language: english-language
lecturers: Funet CERT
Price: -
Erityisesti keskitymme Nessus haavoittuvuusskannerin käyttöön sekä Funet
Tutkain -palvelun hyödyntämiseen oman verkon auditoinnissa.
Program

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:00 Kurssin avaus

 • Erilaiset haavoittuvuudet
 • Auditointimenetelmät
 • Eri tyyppiset kohteet
 • Ohjelmistot ja työkalut
 • Tulosten analysointi ja käsittely

12:00 Lounas
13:00 Iltäpäivän aloitus

 • Nessus haavoittuvuusskanneri
 • Nessus Plugins
 • Audit Policies
 • Compliance Checks
 • Automatisointi

14:15 Iltapäiväkahvi
14:30 Labraharjoitukset

 • Tutkain-palvelun käyttö
 • Tunnuksellinen ja tunnukseton skannaus
 • Web-palvelun haavoittuvuuksien etsiminen
 • Nessus XML-RPC:n käyttö

16:30 Kurssin lopetus

Kurssin sisältö tarkentuu vielä myöhemmin kesän aikana.