CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

TTA-seminaari; Kerro meille datastasi -työpaja

TTA-seminaari; Kerro meille datastasi -työpaja
Date: 11.04.2013 12:00 - 11.04.2013 15:00
Location details: -
Language: english-language
Price: -

Työpajan tarkoituksena on luoda katselmus eri tutkimusalojen datan hallinnan nykytilaan, aineistojen luonteeseen ja määrään sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeisiin. Ennen eri tutkimusalojen esittäytymistä kuullaan alustus tutkimuksen datanhallinnan palveluista ja millaista käsittelyä ja kuvailua tarvitaan, jotta nämä palvelut ovat hyödynnettävissä.

Työpajan myötä käynnistyy Tutkimuksen tietoaineistot – hankkeessa (TTA) tehtävä tutkimusdatakartoitus, jonka tarkoituksena on löytää tutkimusdataan liittyviä kipupisteitä ja niiden korjaamisehdotuksia. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään tutkimuksen tietoinfrastruktuuripalvelujen määrittely- ja kehitystyössä. Lopputuloksena muotoutuva tutkimuksen tietoinfrastruktuurin tavoite auttaa tutkimusdatan kaikissa elinkaaren vaiheissa. Tässä työpajassa esiin nousevia oleellisia ja ongelmallisia datanhallinnan teema-alueita käsitellään toukokuussa alkavassa työpajojen sarjassa.

Kerro meille datastasi –työpajan aihepiiriin orientoitumiseksi sekä keskustelun rikastamiseksi toivomme teidän ottavan kantaa kymmeneen väittämään tutkimusaineistoihin liittyen (kyselyyn). Saatujen vastausten pohjalta täsmennämme työpajan ohjelmaa. Voit myös jättää vapaamuotoisia asiaan liittyviä kommentteja, kysymyksiä tai kehitysehdotuksia. Kyselyn yhteenveto esitellään työpajassa.

Vastaathan ilmoittautumisesi yhteydessä oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn, kiitos. Kyselystä saatavien tietojen avulla voimme vielä vaikuttaa tilaisuuden ohjelmaan. taustoituskysely
Program

12:00   Ilmoittautuminen ja lounas

13:00  Tutkimuksen tietoinfrastruktuurin palveluilla hallittavuutta tietotulvaan - tutkimusaineistojen ominaisuudet ja tutkimuksen tarpeet.
Pirjo-Leena Forsström, TTA:n pääsihteeri, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

13:20   Tutkimusalojen datanhallinnan teemoja:  Miten tutkimusalalla hallitaan dataa? Millaista aineistoa syntyy ja kuinka paljon? Millaiset ovat tutkimuksen datan tallennus ja pitkäaikaissäilytystarpeet nyt ja  tulevaisuudessa?

13:20   Tallentavatko biotieteet aineistonsa EMBL-EBIin ja miten niitä käsitellään? Tommi Nyrönen, ELIXIR FI -solmun vetäjä, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

13:30  Miten käsitellään eri kypsyysasteista tutkimusdataa ja aineistoja, Hanna Vehkamäki, professori, Ilmakehätieteiden osasto, Helsingin yliopisto

13:40   Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Antti Auer, tietohallintopäällikkö,  Jyväskylän yliopisto

13:50   Yhteiskuntatieteellisen datan hyvä hallinta: ohjeet ja käytännöt, Mari Kleemola, tietopalvelupäällikkö,  Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

14:00   Tietojenkäsittelytieteilijöiden kokemuksia, Ella Bingham, tutkimuskoordinaattori, dosentti, Tietotekniikan  tutkimuslaitos HIIT, Aalto yliopisto

14:10   Paneelikeskustelu, moderaattorina Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Edellisen osion puhujat jatkavat paneelikeskustelun osallistujina

14:50   Miten tästä eteenpäin: tutkimuksen tietoaineistojen kartoitus, Saara Värttö, vanhempi asiantuntija,  CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

15:00  Tilaisuus päättyy