CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

2013

22.5.

AVOIN-seminaari

May 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen (TTA) vuosille 2011–2013. Hanke panostaa tutkimuksen tietoaineistojen hyödyntämiseen liittyvän tahtotilan vahvistamiseen ja kansallisen tietopolitiikan luomiseen sekä tutkimuksen tietoinfrastruktuurin rakentamiseen. Hankkeen aikana mm. rakennetaan federoitu tutkimusaineistojen tallennuspalveluratkaisu, tuetaan metatiedon tuottamista ja yhdenmukaistetaan tutkimusaineistojen tuottamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä prosesseja sekä selvitetään Kansallisen digitaalisen kirjaston kanssa yhteinen pitkäaikaistallennusratkaisu.

Read More »

Seminars and conferences
2013
21.5.

TTA-työpaja: Kerro meille datastasi, Turun yliopisto ja Åbo Akademi

May 2013

Työpajassa luodaan katselmus datan hallinnan nykytilaan, aineistojen luonteeseen ja määrään sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeisiin. Tilaisuudessa keskitytään aineiston hallinnan tarkasteluun tieteenaloilla, kuullaan alustukset aineiston hallinnasta sekä TTA-hankkeessa käynnissä olevan tutkimusdatan tilannekartoituksen alustavia tuloksia. Turun yliopiston tietohallinnosta on työpajassa esitys datan hallinnan nykykäytännöistä ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Read More »

Data & Storage
Courses and workshops
2013
17.5. - 18.5.

IPv6-työpaja

May 2013

Käytännön tehtäviin perustuva IPv6-jatkokurssi. Sisältö voi muotoutua osallistujien taustan ja toiveiden perusteella. Ensimmäinen päivä olisi kokonaan opettajan antamia tehtäviä, joita ratkotaan. Toisena päivänä osa olisi vapaampaa ja voisi yrittää kokeilla, mitä voi tehdä.

Read More »

Courses and workshops
2013
15.5. - 18.5.

Porting and Optimizing Applications on Cray XC30

May 2013

The course consists of a detailed introduction to the following topics: Compiling and porting codes to the Cray XC30 architecture; profiling and optimizing parallel codes; program development tools (debugging, HW counters) and libraries on Cray XC30.

Read More »

Computing Platforms
Courses and workshops
2013
sisu
17.5.

Korkeakoulujen IAM-tukiryhmä 16.5.2013

May 2013

IAM-tukiryhmän kokoontumisessa muunmuassa Identiteetinhallinta pilvipalveluissa Useamman korkeakoulun yhteistyö

Read More »

Courses and workshops
2013
16.5.

TTA-työpaja: Kerro meille datastasi, Tampere

May 2013

Työpajassa luodaan katselmus datan hallinnan nykytilaan, aineistojen luonteeseen ja määrään sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeisiin. Tilaisuudessa keskitytään aineiston hallinnan tarkasteluun tieteenaloilla, kuullaan alustukset aineiston hallinnasta sekä TTA-hankkeessa käynnissä olevan tutkimusdatan tilannekartoituksen alustavia tuloksia. Tampereen yliopiston tietohallinnosta on työpajassa esitys datan hallinnan nykykäytännöistä ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Read More »

Data & Storage
Courses and workshops
2013
15.5.

AAPA-verkoston kesäkokous

May 2013

AMK-Päivien yhteydessä järjestettävä kesäkokous, joka on tarkoitettu AAPA-verkoston jäsenille ja Sidoryhmien edustajille.

Read More »

Courses and workshops
2013
15.5.

TTA-työpaja: Kerro meille datastasi, Oulun yliopisto

May 2013

Työpajassa luodaan katselmus datan hallinnan nykytilaan, aineistojen luonteeseen ja määrään sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeisiin. Tilaisuudessa keskitytään aineiston hallinnan tarkasteluun tieteenaloilla, kuullaan alustukset aineiston hallinnasta sekä TTA-hankkeessa käynnissä olevan tutkimusdatan tilannekartoituksen alustavia tuloksia. Oulun yliopiston tietohallinnosta on työpajassa esitys datan hallinnan nykykäytännöistä ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Read More »

Data & Storage
Courses and workshops
2013
14.5.

Schrödinger Workshop: Latest developments and power use

May 2013

Schrödinger Workshop: Latest developments and power use

Read More »

Courses and workshops
2013
14.5.

Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien strategiaseminaari

May 2013

Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajille tarkoitettu AAPA-verkoston Kesäseminaari Paraisilla

Read More »

Seminars and conferences
2013
8.5. - 9.5.

Funetin tekniset päivät / vuosikokous 2013

May 2013

Funetin tekniset päivät on vuosittainen sidosryhmätapahtuma, jossa käsitellään ajankohtaisia verkkoteknisiä kysymyksiä.

Read More »

Courses and workshops
2013
7.5. - 8.5.

Siirtokelpoisten tiedostomuotojen migraatiot (työpajat)

May 2013

Siirtokelpoiset tiedostomuodot ovat muotoja, joita pitkäaikaissäilytysratkaisu ottaa vastaan, mutta jotka siirron ja tarkastuksen jälkeen migroidaan säilytyskelpoisiin tiedostomuotoihin. Työpajoissa keskitytään näihin migraatioihin, havainnoidaan migraatioiden vaikutuksia aineistojen eri ominaisuuksiin ja pohditaan näiden merkitystä sisällön ymmärrettävyyteen. Työpaja on suunnattu erityisesti tiedostomuotokysymysten kanssa työskenteleville.

Read More »

Courses and workshops
2013
7.5.

KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari

May 2013

KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari keskittyy digitaalisen pitkäaikaissäilyttämisen (PAS) haasteisiin ja etenemiseen. Seminaarissa käydään läpi kulttuuriaineistojen säilyttämisen haasteita eri näkökulmista, kuinka KDK:n PAS-ratkaisun toteuttaminen etenee sekä kuullaan organisaatioiden kokemuksia esimerkiksi aineistojen paketoinnin piloteista. Seminaarin yhteydessä pidetään myös työpajoja.

Read More »

Data & Storage
Courses and workshops
2013
30.4.

Scientific Software Development, part III

April 2013

This workshop series consists of three interactive sessions that address various aspects in development of scientific software. It is targeted for researchers working on writing their own software, participating to a software consortium, or intending to start writing scientific software. The third part addresses hardware and platform considerations.

Read More »

Methods & Software
Courses and workshops
2013
24.4. - 27.4.

PRACE Spring School, 2013 - New and Emerging Technologies - Programming for Accelerators, Umeå, Sweden

April 2013

The Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) is pleased to announce the Spring School on New and Emerging Technologies - Programming for Accelerators. The Spring School is organized by SNIC and hosted by High Performance Computing Center North (HPC2N) in Umeå;, Sweden. Expert presenters from PRACE Advanced Training Centers (PATCs) and vendors will combine lectures and hands-on sessions to provide an introduction to accelerator programming.

Read More »

Programming
Courses and workshops
2013
24.4. - 26.4.

Scientific Visualization

April 2013

Scientific visualization, sometimes referred to as visual data analysis, uses the graphical representation of data as a means of gaining understanding and insight into the data. It is more and more important in scientific research of today, since datasets are growing at an extremely rapid pace.

Read More »

Methods & Software
Data & Storage
Courses and workshops
2013
20.4.

Seminar at Aalto/COMP: New CSC computing resources

April 2013

The new CSC Kajaani data center was officially inaugurated on Tuesday, 16.10.2012. The new supercluster (named Taito) shall be available for new users early this year, the new supercomputer (Sisu) in spring 2013.

Read More »

Seminars and conferences
Computing Platforms
2013
taito sisu
18.4. - 20.4.

Taito cluster workshop II

April 2013

The new cluster system Taito will be available for users during spring 2013. In this workshop the attendees will learn the best practices on porting and optimizing their applications onto the system.

Read More »

Courses and workshops
Computing Platforms
2013
taito
17.4. - 19.4.

Python in High-Performance Computing

April 2013

Python is a modern, object-oriented programming language, which has become popular in several areas of software development. This course introduces the basic concepts of the Python programming language and how it can be used effectively in high-performance computing.

Read More »

Methods & Software
Programming
Courses and workshops
2013
python
16.4. - 17.4.

OpenFOAM® Introduction Course at TUT

April 2013

OpenFOAM introduction course at Tampere University of Technology

Read More »

Methods & Software
Courses and workshops
2013
openfoam
11.4. - 13.4.

TRANSITS I -kurssi

April 2013

TRANSITS on alunperin EU-rahoituksella ja TERENA:n varjon alla toteutettu koulutusohjelma, jonka koulutusmateriaalia Funet CERT saa käyttää kurssillaan. Kurssi on suunnattu olemassa olevien tietoturvatiimien uusille aloitteleville jäsenille sekä asiakkaille, joilla ei välttämättä ole nimettyä ns. incident response -tiimiä. Kurssille valitaan mukaan 12 henkilöä ilmoittautuneista.

Read More »

Courses and workshops
IT Security
2013
13.4.

MATLAB for Data Processing and Visualization

April 2013

This one-day course focuses on the details of data management and visualization techniques, from reading arbitrarily formatted text data files to producing customized publication-quality graphics. The course emphasizes creating scripts that extend the basic features provided by MATLAB.

Read More »

Methods & Software
Programming
Courses and workshops
2013
matlab
10.4. - 12.4.

MATLAB Fundamentals

April 2013

This three-day course provides a comprehensive introduction to the MATLAB® technical computing environment. The course is intended for beginning users and those looking for a review. No prior programming experience or knowledge of MATLAB is assumed. Themes of data analysis, visualization, modeling, and programming are explored throughout the course.

Read More »

Methods & Software
Programming
Courses and workshops
2013
matlab
12.4.

Seminar at HY/Mathematics: New CSC computing resources

April 2013

The new CSC Kajaani data center was officially inaugurated on Tuesday, 16.10.2012. The new supercluster (named Taito) shall be available for new users early this year, the new supercomputer (Sisu) in spring 2013.

Read More »

Seminars and conferences
Computing Platforms
2013
taito sisu
11.4.

TTA-seminaari; pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus

April 2013

Keskustelutilaisuudessa esitellään Tutkimuksen tietoaineistot – hankkeessa (TTA) toteutettavaa tutkimuksen pitkäaikaissäilytyspalvelua ja perehdytetään kuulijat pitkäaikaissäilytyksen (PAS) periaatteisiin ja teemoihin.

Read More »

Seminars and conferences
Data & Storage
2013
11.4.

TTA-seminaari; Kerro meille datastasi -työpaja

April 2013

Työpajan tarkoituksena on luoda katselmus eri tutkimusalojen datan hallinnan nykytilaan, aineistojen luonteeseen ja määrään sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeisiin.

Read More »

Seminars and conferences
2013
Data & Storage
5.4.

Elmer FEM programming workshop

April 2013

Elmer FEM programming workshop provides the opportinity to dwell into the coding of Elmer with the guidance of Elmer developers. Elmer is one of the most popular multiphysical simulation software published under open source. The course is intended for who have at least a little background in finite element and Fortran programming.

Read More »

Methods & Software
Courses and workshops
2013
elmer
4.4.

Elmer FEM basic course

April 2013

Elmer FEM Basic course teaches the basic use of Elmer finite element software suite. Elmer is one of the most popular multiphysical simulation software published under open source. The course is intended for persons with no or little prior knowledge of Elmer but some background on the solution of partial differential equations.

Read More »

Methods & Software
Courses and workshops
2013
elmer
26.3. - 28.3.

Parallel Programming with MPI

March 2013

This course is a walk-through on the most important features of the de-facto standard approach to parallel programming: Message Passing Interface (MPI).

Read More »

Programming
Courses and workshops
2013
mpi
27.3.

Tietovarastofoorumi IV

March 2013

Tietovarastofoorumin tapaaminen 2013/1

Read More »

Data & Storage
Courses and workshops
2013
20.3. - 23.3.

Spring School in Computational Chemistry

March 2013

This course provides a comprehensive, tutorial-style, hands-on, introductory and intermediate-level treatment of all the essential ingredients for molecular modeling and computational chemistry using modern supercomputers. Standard approaches such as classical and ab initio molecular dynamics, electronic structure models as well as several more special topics are explained and exemplified by prominent researchers in the field. The workshop is a must for graduate students in the field, providing an overview on "what can be calculated and how should it be done", without forgetting the important aspect of network building.

Read More »

Methods & Software
Courses and workshops
2013
chemistry
20.3. - 23.3.

PRACE Winter School on Scientific Visualisation 2013, Dublin, Ireland

March 2013

The PRACE Winter School on Scientific Visualiation 2013 is a 3 day course aimed at scientists who wish to learn the fundamentals of several tools and techniques that are commonly used to generate visualisation of scientific research. The event will be a mix of talks and hands-on sessions conducted in English.

Read More »

Courses and workshops
2013
20.3.

TTA-seminaari; metatietomallit ja kokonaisarkkitehtuuri

March 2013

Tutkimuksen tietoaineistot -hanke järjestää avoimen keskustelutilaisuuden. Tilaisuus on suunnattu pääasiassa metatietomallien ja kokonaisarkkitehtuurin kanssa tekemisissä oleville henkilöille, mutta kaikki ovat tervetulleita.

Read More »

2013
14.3. - 15.3.

GN3 Wireless Workshop - The Next Wave

March 2013

LTE networks and the new ac standard is at our doorstep and eduroam is spreading wildly and it's getting more and more mature. Is everything in order in the wireless networks? Where should we focus our attention next?

Read More »

Courses and workshops
2013
15.3.

IPv6-perusteet

March 2013

Katsaus IPv6-protokollan käyttöön ja konfigurointiin. Kurssi on tarkoitettu vain Funet-jäsenorganisaatioiden henkilökunnalle.

Read More »

Courses and workshops
Data Networks
2013
funet
12.3.

Seminar in Kuopio: New CSC computing resources

March 2013

The new CSC Kajaani data center was officially inaugurated on Tuesday, 16.10.2012. The new supercluster (named Taito) shall be available for new users early this year, the new supercomputer (Sisu) in spring 2013.

Read More »

Seminars and conferences
Computing Platforms
2013
taito sisu
12.3.

OKM:n bibliometriikkaseminaari korkeakouluille

March 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää korkeakouluille bibliometriikkaseminaarin maanantaina 11.3.2013 klo 12–16.

Read More »

Seminars and conferences
2013
6.3. - 9.3.

CSC Winter School in Bioinformatics 2013

March 2013

This course provides a tutorial-style introduction to the essential, practical computational tools for life science research, with a focus on the infrastructure provided by CSC. The topics will include, e.g., managing your datasets, running analyses on a grid or a computer cluster, Unix power use, and basics of R programming. The workshop is a must for graduate students in the field, providing a comprehensive overview on the tools of the trade, without forgetting the important aspect of network building.

Read More »

Programming
Courses and workshops
2013
r
9.4. - 9.3.

Scientific Software Development, part II

April 2013

This workshop series consists of three interactive sessions that address various aspects in development of scientific software. It is targeted for researchers working on writing their own software, participating to a software consortium, or intending to start writing scientific software. The second part addresses productization considerations.

Read More »

Methods & Software
High-Performance Computing
Courses and workshops
2013
5.3.

Avoin tiede -keskustelutilaisuus 4.3.2013

March 2013

Tutkimuksen tietoaineistot -hanke järjestää avoimen keskustelutilaisuuden. Tilaisuus on suunnattu pääasiassa tutkijoille ja yliopistojen johdolle, mutta kaikki ovat tervetulleita.

Read More »

2013
5.3.

Scientific Software Development, part I

March 2013

This workshop series consists of three interactive sessions that address various aspects in development of scientific software. It is targeted for researchers working on writing their own software, participating to a software consortium, or intending to start writing scientific software. The first part addresses the best practices in software engineering.

Read More »

Methods & Software
Courses and workshops
2013
27.2. - 2.3.

Cray XC Workshop

February 2013

The 3.5 day workshop will give attendees the knowledge required to understand the most optimal way to port, optimize and execute applications on the CSC Cray XC service. The workshop is a mixture of lectures and practical sessions. Example exercises will be provided but attendees are encouraged to bring along their own applications to the workshop. Although specifically targeting the Cray architecture and programming environment much of the lessons learned with be more generally useful.

Read More »

Computing Platforms
Courses and workshops
2013
sisu
2.3.

Seminar at HIP: New CSC computing resources

March 2013

The new CSC Kajaani data center was officially inaugurated on Tuesday, 16.10.2012. The new supercluster (named Taito) shall be available for new users early this year, the new supercomputer (Sisu) in spring 2013.

Read More »

Seminars and conferences
Computing Platforms
2013
taito sisu
2.3.

TotalView Tutorial

March 2013

This workshop is an introduction to debugging parallel software with TotalView, MemoryScape and ReplayEngine.

Read More »

Methods & Software
Computing Platforms
Courses and workshops
2013
sisu
15.2.

Haka-seminaari 14.2.2013

February 2013

Haka-seminaari 2013

Read More »

Seminars and conferences
2013
14.2.

Korkeakoulujen IAM-tukiryhmä 13.2.2013

February 2013

IAM-tukiryhmän kokoontumisessa muunmuassa IAM-hankkeiden esittelyjä Pienryhmien kokoonpano

Read More »

Courses and workshops
2013
13.2. - 14.2.

Introduction to GPU programming

February 2013

This course gives a basic-level introduction to GPGPU programming using CUDA together with MPI in cluster environments. The course starts with a short introduction to the programming model and terminology. Other topics covered include asynchronous data copies between GPUs and host system, synchronization and compiling, linking and executing GPGPU programs together with MPI. The course consists of lectures and hands-on exercises.

Read More »

Programming
Courses and workshops
2013
mpi
8.2. - 9.2.

AAPA-Talviseminaari Haaga-Heliassa

February 2013

AAPA-Talviseminaari Haaga-Heliassa

Read More »

Seminars and conferences
2013
6.2. - 7.2.

OpenFOAM® Advanced Course

February 2013

OpenFOAM Advanced Course by OpenCFD Ltd

Read More »

Methods & Software
Courses and workshops
2013
openfoam
31.1.

Seminar at HY/Chem: New CSC computing resources

January 2013

The new CSC Kajaani data center was officially inaugurated on Tuesday, 16.10.2012. The new supercluster (named Taito) shall be available for new users early next year, the new supercomputer (Sisu) in spring 2013.

Read More »

Seminars and conferences
Computing Platforms
2013
taito sisu