Tehdään Suomesta tutkimuksen ja tuotekehityksen yhdistävä globaali dataliikenteen solmukohta

Datakeskukset on nostettava Suomessa uudenlaiseen valoon. Sen lisäksi, että Suomi etsii määrätietoisesti uusia datakeskusinvestointeja, on Suomeen myös luotava kokonaisia datakeskusekosysteemejä. Ne tuovat yhteen erilaisia toimijoita ja palveluita, ja edistävät siten elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyötä. Suomen on etsittävä määrätietoisesti uusia datakeskusinvestointeja esimerkiksi EuroHPC‐hankkeen kautta ja hyödynnettävä EU:ssa meneillään olevia sähköisten infrastruktuurihankkeiden tuomia mahdollisuuksia.

 • Hallituksen on huolehdittava siitä, että uusia datakeskusinvestointeja etsitään määrätietoisesti Suomeen. Tässä tulee hyödyntää EU:ssa meneillään olevien infrastruktuurihankkeiden tuomia mahdollisuuksia.
   
 • Hallituksen on tehtävä tarvittavat muutokset energiaverotukseen: luovutaan 5MW:n kulutusrajasta konesalien verohelpotusten kriteerinä, ja otetaan käyttöön energia‐ ja ekotehokkuuteen kannustavia kriteereitä.
   
 • Hallituksen on edistettävä EU:n älykkään erikoistumisen strategioiden ja rahoituksen hyödyntämistä datakeskuskilpailussa.
   
 • Arktisen datakaapelin rakentamista on edistettävä aktiivisesti.
   
 • Datakeskusekosysteemien kehittämiseen on nimitettävä kansallinen taho, jolle osoitetaan tarvittavat resurssit.
   

Lue lisää CSC:n hallitusohjelmatavoitteista pdf-dokumentista.

Katso CSC:n datakeskusratkaisujen kehityspäällikkö Jukka-Pekka Partasen evästykset hallitukselle oheiselta videolta:

Jos video ei näy, voit katsoa sen täällä.

Etusivulle