Tehdään Suomesta tutkimuksen ja tuotekehityksen yhdistävä globaali dataliikenteen solmukohta

Datakeskukset on nostettava Suomessa uudenlaiseen valoon. Sen lisäksi, että Suomi etsii määrätietoisesti uusia datakeskusinvestointeja, on Suomeen myös luotava kokonaisia datakeskusekosysteemejä. Ne tuovat yhteen erilaisia toimijoita ja palveluita ja edistävät siten elinkeinoelämän ja tutkimuksen välistä yhteistyötä. Uusien datakeskusinvestointien etsimisessä tulee hyödyntää EU:ssa meneillään olevia sähköisten infrastruktuurihankkeiden tuomia mahdollisuuksia, esimerkiksi EuroHPC-hanketta. Energiaverotusta on muutettava datakeskusinvestoinneille houkuttelevammaksi: luovutaan 5MW:n kulutusrajasta konesalien verohelpotusten kriteerinä, ja otetaan käyttöön energia- ja ekotehokkuuteen kannustavia kriteereitä. EU:n älykkään erikoistumisen strategioiden hyödyntäminen on Suomelle mahdollisuus, jota ei saa jättää hyödyntämättä.

  • EU:n älykkään erikoistumisen strategioita ja rahoitusta on hyödynnettävä entistä paremmin.
     
  • Arktisen datakaapelin rakentamiseen on panostettava. Hallituksen tavoitteena tulee olla, että Suomesta tulee globaalin dataliikenteen solmukohta ja osaamiskeskittymä.
     
  • Perustetaan kansallinen taho koordinoimaan datakeskusekosysteemien luomista ja osoitetaan sille tarvittavat resurssit.
     
  • Luovutaan 5MW:n kulutusrajasta konesalien verohelpotusten kriteerinä, ja otetaan käyttöön energia- ja ekotehokkuuteen kannustavia kriteereitä.

 

Etusivulle