Tehdään Suomesta modernin oppimisen edelläkävijä

Osaaminen on Suomen kilpailukyvyn kulmakivi. Meidän on varmistettava oppimisen, opetuksen ja osaamisen jatkuva uudistuminen, jotta pystymme vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin. Koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän tiivis yhteistyö on hyvin tärkeää. Jotta jatkuvan oppimisen palveluinfrastruktuuria voidaan kehittää, Suomi tarvitsee selkeät tietopolitiikan linjaukset tarvittavan tiedon avoimuuden, saatavuuden ja yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi tarvitaan riittävä kehityspanostus alustoihin ja analytiikkaan, joiden kehityksellä varmistetaan koulutusjärjestelmän uusiutumiskyky. Suomi on edelläkävijä koulutuksen digitalisaatiossa – tätä on vahvistettava myös EU‐tason vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Hallituksen on parannettava Suomen vetovoimaisuutta tarjoamalla ylivertaisia tutkimuksen, innovoinnin ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia.

  • Hallituksen on osaltaan huolehdittava edellytykset kuntoon sille, että jokaisella suomalaisella on käytössään joustavia keinoja päivittää omaa osaamistaan elämänsä ja työuransa aikana. Jatkuvan oppimisen reformin toteutus on varmistettava nivomalla yhteen oppijoiden, koulutusjärjestelmän ja elinkeinoelämän kehittämistarpeet.
     
  • Suomelle on luotava selkeät tietopolitiikan linjaukset jatkuvaan oppimiseen tarvittavan tiedon avoimuuden, saatavuuden ja yhteentoimivuuden takaamiseksi. Edellytykset omadatamallin käyttämiselle jatkuvan oppimisen pohjana on varmistettava.
     
  • Digitalisaatio ja tekoäly on valjastettava jatkuvan oppimisen edistämiseksi – se edellyttää riittävää rahoitusta oppimisen analytiikkaan sekä sen tarvitsemien alustojen ja menetelmien kehittämiseen.

Katso CSC:n koulutuksen ja opetuksen palveluiden johtaja Stina Westmanin evästykset videolta:

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lue lisää CSC:n hallitusohjelmatavoitteista pdf-dokumentista.

Etusivulle