Rakennetaan tekoälyn eettisen ja tehokkaan käytön mahdollistava ympäristö

Suomella on osaamista ja mahdollisuuksia profiloitua tekoälyn edelläkävijämaana suunnannäyttäjänä myös EU-tasolla. Tekoäly on teknologia, jonka täysimääräinen hyödyntäminen vaatii datan vapaampaa liikkuvuutta ja suurta laskentatehoa. Tarvitaan myös strategista ajattelua sen suhteen, mihin suuntaan tekoälyn keskiössä olevan datan käyttöä ohjataan. Suomen tuleekin edistää eettisesti kestävän ja teknisesti korkeatasoisen tekoäly- ja dataekosysteemin rakentamista. Se vaatii panostuksia laskentaresursseihin sekä osaamisen kehittämistä.  Siksi Suomelle on luotava tekoälystrategia, jonka keskiössä on tilannekuva tekoälyn yhteiskunnallisista vaikutuksista.

 • Hallituksen tulee laatia strateginen, poikkihallinnollinen tekoälyn tilannekuva, jossa määritellään tavoitteet ja arvioidaan osaamis- ja resurssitarpeet.
   
 • Hallituksen tulee purkaa lainsäädännölliset esteet tekoälyn kehittämiselle: Esimerkiksi tekijänoikeussääntelyyn tarvitaan mahdollisuus datanlouhinnalle.
   
 • On huolehdittava kestävistä panostuksista datanhallintaan, laskentaan ja datan eettiseen käyttöön. Suomesta on tehtävä datan eettisen hyödyntämisen edelläkävijä.
   
 • Resursseja on ohjattava osaamisen kehittämiseen sekä monialaiseen ja poikkitieteelliseen tekoälyä hyödyntävään tutkimukseen ja koulutukseen.
   
 • Yksilöiden mahdollisuutta hallita heitä itseään koskevaa dataa tulee vaalia. Hallituksen tulee panostaa omadataratkaisujen kehittämiseen ja tehdä tarvittavat lainsäädännölliset muutokset.
   

Etusivulle