Investoidaan TKI-toimintaan, tutkimusympäristöihin ja niissä työtä tekeviin ihmisiin

Jotta Suomi olisi houkutteleva kumppani tutkijoille, tutkimusorganisaatioille, yrityksille ja sijoittajille, tarvitaan panostuksia TKI-toimintaan. Eksponentiaalisesti kasvavien datamäärien hyödyntäminen ja tekoälyn kehittäminen vaativat tieteellistä laskentaa, jotta dataa voidaan analysoida ja jatkojalostaa sellaiseen muotoon, joka on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyödynnettävissä. Supertietokoneiden laskentakapasiteettia tarvitaan myös merkittävien globaalien haasteiden ratkomisessa, kuten esimerkiksi ilmastomallinnuksessa ja lääketieteessä. Dataintensiiviset ja laskennalliset menetelmät valtaavat yhä enemmän jalansijaa myös uusilla tieteenaloilla.

Tutkimus‐ ja innovaatiopolitiikkaa varten tarvitaan kansallinen poikkihallinnollinen strategia, jonka omistajana on hallitus. Suomen tulee määrätietoisesti vaikuttaa EU:n seuraavan tutkimuksen puiteohjelman valmisteluun ja edistettävä suomalaisten toimijoiden osallistumista ja menestymistä EU‐hauissa. Samaan aikaan hallituksen pitää huolehtia siitä, että kansallinen rahoitus tutkimus‐ ja innovaatiotoimintaan on riittävällä tasolla.

  • Tieteen ja tutkimuksen tarvitsemat riittävät resurssit ja tutkijoiden työkalut on turvattava kaikissa olosuhteissa. Hallituksen on luotava pysyvä rahoitusmekanismi, joka mahdollistaa kansallisen datanhallinta‐ ja laskentainfrastruktuurin päivittämisen tarpeiden mukaisesti.

  • Suomen on panostettava datanhallinnan ja laskennan osaajien kouluttamiseen ja huolehdittava kansalaisten mahdollisuudesta päivittää omaa osaamistaan jatkuvasti. Osaamisen kehittäminen on oltava systemaattinen osa koulutusohjelmia kaikilla asteilla ja aloilla, myös opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.

  • Suomelle on luotava TKI‐rahoituksen strategia ja toimenpideohjelma, jonka toimeenpanosta huolehtimaan nimetään kansallinen vastuutaho.

  • Suomalaisten toimijoiden menestys EU:n TKI‐puiteohjelmissa on nostettava vähintään verrokkimaiden tasolle. Hallituksen on luotava rahoitusinstrumentti EU‐hankkeiden valmisteluun ja vastinrahoitukseen. Tämä on konkreettinen tapa kannustaa suomalaisia toimijoita mukaan EU‐hankkeisiin.

Katso videolta, mitä CSC:n tutkimuksen laskentapalveluiden johtaja Pekka Lehtovuori kertoo aiheesta:

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lue lisää CSC:n hallitusohjelmatavoitteista pdf-dokumentista.

Etusivulle