Investoidaan tutkimusinfrastuktuureihin ja niissä työtä tekeviin ihmisiin

Investoimalla nykyaikaisiin tutkimusinfrastruktuureihin ja niissä työtä tekeviin ihmisiin voimme tukea Suomen kilpailukyvyn kehittämistä kestävällä tavalla. Vain siten Suomi on houkutteleva kumppani tutkijoille, tutkimusorganisaatioille, yrityksille ja sijoittajille. Suurten datamäärien hyödyntäminen ja tekoälyn kehittäminen vaativat tieteellistä laskentaa, jotta dataa voidaan analysoida ja jatkojalostaa sellaiseen muotoon, joka on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyödynnettävissä. Supertietokoneiden laskentakapasiteettia tarvitaan merkittävien globaalien haasteiden ratkomisessa, kuten esimerkiksi ilmastomallinnuksessa ja lääketieteessä. Dataintensiiviset ja laskennalliset menetelmät valtaavat yhä enemmän jalansijaa myös uusilla tieteenaloilla.

  • Tieteen ja tutkimuksen tarvitsemat riittävät resurssit ja tutkijoiden työkalut on turvattava kaikissa olosuhteissa. Hallituksen on luotava pysyvä rahoitusmekanismi, joka mahdollistaa kansallisen datanhallinta- ja laskentainfrastruktuurin päivittämisen tarpeiden ja yhteiskunnan muuttuessa.
     
  • Suomen on panostettava datanhallinnan ja laskennan osaajien kouluttamiseen ja huolehdittava kansalaisten mahdollisuudesta päivittää omaa osaamistaan jatkuvasti. Osaamisen kehittäminen on oltava systemaattinen osa koulutusohjelmia kaikilla asteilla ja aloilla, myös opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.
     

Etusivulle