Ilmoituksen tekeminen epäillystä väärinkäytöksestä – Whistleblower

Me CSC:llä ylläpidämme korkeaa moraalia liiketoiminnassamme. Toimintaamme ohjaavat arvomme sekä Code of Conduct -periaatteet. Työntekijämme käyvät vuosittain läpi eettisen ohjeistuksemme esihenkilönsä kanssa. Valvomme arvojemme toteutumista ja pidämme tärkeänä, että mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan epäröimättä.

CSC Whistleblower-ilmoituskanava takaa omistajillemme, asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja työntekijöillemme turvallisen väylän ilmoittaa epäilemästään väärinkäytöksestä, myös anonyymisti.

Whistleblower-ilmoituskanavaa ei tule käyttää asiakaspalautekanavana, eikä mihinkään välitöntä toimintaa vaativan asian raportointiin.

Kuinka ilmoitus tehdään?

Jos epäilet CSC:n henkilön toimineen epäeettisesti ja rikkoneen soveltuvaa lainsäädäntöä tai yrityksen toimintaperiaatteita, voit tehdä ilmoituksen Whistleblower-ilmoitustyökalussa. Epäeettistä toimintaa voi olla esimerkiksi taloudelliset väärinkäytökset, räikeät tietoturvaan tai tietosuojaan liittyvät rikkomukset, henkilöön kohdistuva häirintä tai valta-aseman väärinkäyttö yrityksessä.

CSC:lle on tärkeää, että ilmoituskanava on ilmoittajalle uskottava ja luotettava. Eturistiriitojen välttämiseksi sähköisten ilmoitusten vastaanottaminen ja alkuvaiheen käsittely tapahtuu kolmannen osapuolen toimesta. Vain heillä on pääsy ilmoitustyökalussa annettuihin tietoihin. Ilmoituksen voi niin halutessaan tehdä myös nimettömästi, ja yhteydenpito ilmoituksen käsittelyn aikana tapahtuu suoraan ilmoitustyökalussa.

Ilmoituksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Ilmoitukset otetaan käsittelyyn viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa ja saat siitä erillisen vahvistuksen.

Siirry tekemään ilmoitus