Miksi Kajaani?

Renforsin Rannan yritysalue on täydellinen sijoituspaikka datakeskuksille, joille etsitään kustannustehokkuutta ja ympäristöystävällistä toimintaympäristöä.

Kajaani on vihreän datakeskustoiminnan edelläkävijä maailmanlaajuisesti

Kajaani erottuu muista pohjoismaisista datakeskusvaihtoehdoista tuotantovalmiudella ja jo toteutetuilla referenssiprojekteilla. Entinen paperitehdasalue Renforsin Ranta tarjoaa useita kymmeniä tuhansia neliömetrejä konesalitilaa. Alueella on ylituotantoa vesi- ja tuulisähköstä, mikä varmistaa uusiutuvan energian saatavuuden myös tulevaisuudessa. Hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa mahdollistaa negatiiviset hiilidioksidipäästöt konesalioperoinnin osalta.

Suomi on listattu Euroopan tasolla turvallisimmaksi maaksi datakeskuksille, ja verrattaessa koko maailmaan Suomi sijoittuu neljänneksi. Suomen yleisiä etuja ovat liiketoiminnan aloittamisen helppous, eurovaluutta, vakaa poliittinen ja sosiaalinen toimintaympäristö sekä olemattomat luonnonriskit. Nämä tosiasiat yhdistettynä Kajaanin pohjoiseen sijaintiin ja poikkeukselliseen infrastruktuuriin luovat erinomaiset edellytykset konesalitoiminnalle.

 

Kestävän kehityksen datakeskus

Kajaanin energiantuotanto on 100 % uusiutuvaa vesi- ja tuulisähköä, mikä mahdollistaa hiilidioksidineutraalin konesalitoiminnan. LUMI-datakeskuksessa toteutettu ja testattu hukkalämmön hyödyntäminen mahdollistaa hiilinegatiivisen operoinnin. Alueen etuihin kuuluvat myös useat konesaleille sopivat vapaat rakennukset. Olemassa olevien tehdasrakennusten hyödyntäminen lyhentää rakennusaikaa ja vähentää rakennusajan CO2-päästöjä jopa 80 % verrattuna uudisrakentamiseen. 
 Kustannustehokkuus

Kajaanin ilmasto mahdollistaa konesaleille erinomaisen energiatehokkuuden. Renforsin Rannan yritysalueella on mahdollista saavuttaa Euroopan edullisemmat kokonaiskustannukset. Kustannustehokkuuden takaavat yksityinen teollinen sähköverkko, paikallinen uusiutuva energiantuotanto sekä hukkalämmön myyntipotentiaali Kajaanin kaupungin kaukolämpöverkkoon. Nämä mahdollistavat jopa 40% säästöt energiakustannuksissa. Myös vapaajäähdytys on mahdollista läpi vuoden, ja sillä päästään erittäin alhaisiin PUE-arvoihin. Esimerkiksi CSC:n kansallisissa konesaleissa vuoden 2020 PUE-keskiarvo oli 1.03.

 


 


Skaalautuvuus

Alue tarjoaa olemassa olevan ja testatun toimintaympäristön konesaleille, joille skaalautuvuus tulevaisuuden tarpeisiin on tärkeää. Konesaleille sopivaa rakennustilaa on vapaana yli 50.000 m² ja lisäksi tarjolla on yli 200 hehtaarin tontti valmiiksi kaavoitettuna datakeskustoimintaan. Olemassa oleva 200 MW muuntajakapasiteetti varmistaa sähkön saatavuuden uusille datakeskuksille. Tietoliikennepalveluiden osalta alue on operaattorineutraali, ja alueella ovat valmiina globaalit tutkimuksen tietoliikenneyhteydet FUNET, NORDUnet ja GÉANT aina 100 gigabitin nopeuksiin asti.

Kajaanin datakeskusekosysteemi on valmiina tukemaan uusia datakeskustoimijoita mm. tarjoamalla osaajia konesalien suunnitteluun, rakennuttamiseen, ylläpitoon sekä projektien hallintaan.

 

Jukka-Pekka Partanen

johtaja
puh. +358 40 544 3501
jukka-pekka.partanen@csc.fi

Mikko Kerttula

projektipäällikkö
puh. +358 50 381 2766
mikko.kerttula@csc.fi

Veli-Antti Leinonen

asiantuntija
puh. +358 44 740 1010
veli-antti.leinonen@csc.fi