Digitaalisuudella parempaa arkea

Digitaaliset palvelut sujuvoittavat asiointia ja mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman palveluiden käytön. Julkiset palvelut on myös tuotettava yhdenvertaisesti, jokaisen kansalaisen ehdoilla.

Etäopetuksen tukea turvallisen korkeakouluopetuksen järjestämiseksi

Etäopetuksen rooli on vakiintunut osana pysyvämpää digiloikkaa, ja etätyön, -opetuksen sekä -oppimisen palveluiden käyttö jatkui korkeana. CSC vastasi digitaalisten palveluiden tarvelähtöiseen kehittämiseen yhdessä kumppaneidensa kanssa. Keväällä 2020 tehty siirtymä digitaalisiin valintakokeisiin haluttiin vakiinnuttaa vuonna 2021, ja lisäksi CSC tuki korkeakoulujen opiskelijavalintaprosessien suunnittelua ja järjestämistä. Noin 29 000 hakijaa suoritti pääsykokeet CSC:n tukemin ratkaisuin. Funet-videopalvelujen maaliskuussa 2020 alkanut korkea käyttötaso jatkui myös vuoden 2021 ajan. Videopalveluja vahvistettiin, jotta ne pystyvät tarjoamaan luotettavan alustan korkeakoulujen verkko-opetuksen tueksi.

Funet Miitti kuukausittaisten kokousten lukumäärä 2020–2021

Sähköisen tenttimisen ja arvioinnin työkalu EXAM:in kehityksessä otettiin edelleen huomioon etäopetuksen jatkuminen ja oppimisen todentamisen tapojen monipuolistaminen. Huolimatta siitä, että COVID-19 rajoitti opiskelijoiden tenttimismahdollisuuksia, EXAM-järjestelmän käyttö kasvoi ja suoritettujen tenttien määrä ylitti jo vuoden 2019 lukeman. Tenttivierailutoiminnallisuus on mahdollistanut joustavan opintojen suorittamisen myös poikkeusaikana, ja se on ollut aktiivisesti opiskelijoiden käytössä.

EXAM
  Korkeakoulujen määrä EXAM-konsortiossa Tenttisuoritukset Korkeakouluja mukana tenttivierailuissa Tenttivierailut
2021 27 n. 179 000 17 8700
2020 27 n. 124 000 15 2500
2019 27 n. 170 000 7 (tenttivierailu otettiin käyttöön 08/2019) 1200
2018 27 n. 108 000 - -
2017 26 n. 59 000 - -
2016 22 n. 26 000 - -

Avointen oppimateriaalien kirjaston (AOE) kautta jaettava aineistomäärä kasvoi vuoden aikana 1620:een eri koulutusasteiden oppimateriaaliin. Vuoden aikana 15 kirjastoa otti palvelun oppimateriaalit rajapintojen kautta omiin verkkokirjastoihinsa.

AOE:n oppimateriaalien lukumäärä vuoden lopussa

Tunnistusratkaisuja kehitettiin edelleen ja palveluntarjoajia tuettiin ratkaisujen käyttöönotossa perus- ja toisen asteen sekä korkeakouluopetuksen sujuvan etäopetuksen mahdollistamiseksi ja digitaalisten oppimateriaalien käytön helpottamiseksi.

Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmän kirjautumisia vuonna 2021 oli noin 65,7 miljoonaa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 17 %.

Haka-kirjautumiset

Perus- ja toisella asteella käytetyn oppimispalveluihin kirjautumista helpottavavan MPASSid-tunnistuksenvälitysratkaisun omistajuus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriöltä Opetushallitukselle vuonna 2021. Etäopetuksen ja digitaalisten palveluiden käytön lisääntyminen opetuksessa näkyi myös MPASSid-kirjautumisissa. Vuonna 2021 kirjautumisten määrä kasvoi 9,17 miljoonaan (+62 %).

MPASSid-kirjautumiset

Asiantuntijapalvelulla tukea korkeakoulujen päivittäisen työn digitalisoitumisen ja yhteentoimivuuden edistämiseen

CSC edisti asiantuntijapalvelulla lähes kaikkien Suomen korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilöstön päivittäisen työn digitalisoitumista korkeakouluissa. Peppi-järjestelmäkokonaisuuden kehittämistä edistettiin tukemalla 32 korkeakoulun Peppi-konsortion sovelluskehitystyötä ja konsortiokorkeakoulujen yhteistyötä. Neljän yliopiston Peppi-palvelujen yhteinen käyttöönotto vietiin päätökseen yhteistyössä yliopistojen kanssa. Lisäksi CSC tuki yhdeksää yliopistoa toimenpiteissä, jotka mahdollistivat hallitun siirtymän vuoden 2021 aikana Oodi-järjestelmästä Peppi-palvelukokonaisuuteen (6 yliopistoa) tai Sisu-järjestelmäkokonaisuuteen (3 yliopistoa), Oodin tietosisällön hallitun arkistoinnin ja Oodi-konsortion toiminnan päättämisen. Saatu asiakaspalaute CSC:n asiantuntijapalvelusta oli erinomaista.

Yksilöllisiä oppimispolkuja opiskelijaliikkuvuutta tukemalla

Oppijoiden henkilökohtaiset osaamistarpeet laaja-alaistuvat, mitä tukemaan korkeakoulut kehittävät kiihtyvään tahtiin entistä monipuolisempia tapoja tukea oppijan yksilöllistä osaamispolkua. Sitä tukemaan järjestetyt yhteistyöopinnot tapahtuvat eri korkeakoulujen ja tutkintorakenteiden välillä niin, että opiskelija pystyy sujuvasti hakemaan ja sisällyttämään opintoja opintosuunnitelmaansa.

CSC tukee yhteistyöopintojen järjestämistä tarjoamalla käyttöön liikkuvuuden palveluita. Joustavaa opinto-oikeutta (JOO) pitkään tukenut CSC:n ylläpitämä Joopas-palvelu on korvautumassa modernilla Ristiinopiskelun palveluväylällä, joka integroituu osaksi korkeakoulujen järjestelmiä tuoden korkeakoulujen monipuolisen tarjonnan suoraan opiskelijalle tuttuun näkymään. Ristiinopiskelupalvelun avulla opiskelija voi ilmoittautumisen lisäksi siirtää suoritettuja opintoja hyväksilukua varten omaan korkeakouluunsa.

Vuoden 2021 aikana uudelleenrakennettu EMREX-tiedonsiirtoratkaisu tukee Ristiinopiskelupalvelun rinnalla oppijan omaehtoista vapaata liikkuvuutta tarjoamalla mahdollisuuden siirtää kansainvälisesti suoritettuja opintoja hyväksiluettavaksi omaan korkeakouluunsa. Korkeakoulun virkailija voi jatkossa saada yhteneväiseen näkymään oppijan siirtämät suoritukset automaattisesti hyväksyttäväksi riippumatta siitä, missä korkeakoulussa tai maassa suoritus on tehty.

Uusien palveluiden ja korkeakoulujen kanssa kehitettyjen toimintatapojen käyttöönoton odotetaan vilkastuttavan yhteistyöopintojen suorittamista.

Uusien palveluiden ja korkeakoulujen kanssa kehitettyjen toimintatapojen käyttöönoton odotetaan vilkastuttavan yhteistyöopintojen suorittamista ja täten monipuolistavan opiskelijoiden henkilökohtaisia oppimispolkuja tukemaan nykyistä työelämää ja jatko-opintoja.

Eduuni-palveluilla tukea organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön

Eduunin tavoitteena on tuotteistaa markkinoiden parhaat yhteistyövälineet yhdeksi helppokäyttöiseksi palvelukokonaisuudeksi. Eduunin ytimessä on Eduuni-ID identiteetin- ja käyttöoikeuksien hallinta, joka perustuu sähköpostiosoitteen käyttöön henkilön identiteettinä.

Eduuni-ID mahdollistaa esim. korkeakoulun sisäisten ja sidosryhmien käyttäjien tasa-arvoisen osallistumisen yhteistyöhön niin, että kaikki voivat kirjautua omilla olemassaolevilla käyttäjätunnuksilla.

CSC tuottaa Eduuni-konseptin mukaisia yhteistyöpalveluja myös valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille. Nämä palvelut tunnetaan valtionhallinnon Tiimeri-palveluina. Lisäksi Eduuni-ID identiteetin- ja käyttöoikeuksien hallintaa käyttää n. 35 organisaatioiden omaa palvelua.

Eduuni-palveluiden käyttö jatkaa kasvuaan niin, että vuonna 2021 ylitettiin 50 000 vuotuisen aktiivisen käyttäjän raja. Eduuni-käyttäjät tulevat yli 3000 organisaatiosta ja yli 80:stä maasta.

Aktiiviset käyttäjät vuodessa

Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle