Talous

CSC:n toiminnan tarkoitus on tuottaa palveluja omistajilleen voittoa tavoittelematta. Yhtiö ei toimi markkinaehtoisesti, vaan tuottaa yhtiöjärjestyksensä mukaisesti palveluita omistajan määrittelemillä liiketoiminta-alueilla omistajan määrittelemille tahoille. Taloudellinen vastuu tarkoittaa CSC:llä läpinäkyvää ja avointa talouden hallintaa sekä laadukkaiden palvelujen tuottamista kustannustehokkaasti.

Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2020 taloudellisena tavoitteena oli rahoituspohjan laajentaminen sekä kustannusrakenteen hyvä hallinta ja läpinäkyvyys.

Yhtiön taloudellinen tasapaino jatkui vuonna 2020 hyvänä, kasvua saavutettiin olemassa olevien asiakastoimintojen laajentumisella, sekä uusia palveluita saatiin kehitettyä eri asiakasalueilla. Yhtiön kustannusrakenne pysyi aikaisempien vuosien tasolla ja osin alitti sen. Kasvanut liikevaihto ja talouden hyvä tasapaino johdattivat myös tuloksen hyvälle tasolle.

Covid-19-pandemia tuotti erilaisia haasteita yhtiölle, joihin kuitenkin pystyttiin hyvin vastaamaan ketterällä toiminnalla. CSC pyrkii toimimaan tehtävissään kustannustehokkaasti sekä läpinäkyvästi ja sen kautta vastaamaan myös tuleviin kausivaihteluihin ja haasteisiin mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

CSC:n taloudellinen tulos ja taloudellisen toiminnan tunnusluvut esitetään tarkemmin kohdassa Toimintakertomus, tilinpäätös- ja tilintarkastuskertomus (linkki pdf ään)

Talouden tunnusluvut

Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 54,7 miljoonaa euroa.

Talouden tunnusluvut 2020
Talouden tunnusluvut 2020
Liikevoitto 4,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto 34,3 %
Oma pääoman tuotto 26,7 %
Quick ratio 2,2
Current ratio 0,9
Omavaraisuusaste 38,9 %
Suhteellinen velkaantuneisuus 24,1 %

 

Valtiolta saatu taloudellinen tuki

Valtiolta saatu taloudellinen tuki
Valtiolta saatu taloudellinen tuki
Valtion erityisavustus 4,888 milj. Valtion erityisavustuksen käyttö liittyy laskentapalvelun infrastruktuurin, palvelukonseptien ja tietovarantopalvelujen kehittämiseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä investointituki 15,574 milj. Investointituella katetaan valtion omistaman ja/tai rahoittaman ja CSC:n hallinnoiman laskentapalvelinympäristön ylläpitoon, valvontaan ja tietoturvaan liittyvien investointien kustannukset.

 

Vakavaraisuus

 

Rahoitus

Rahoitus PDF

 

Talouden rahavirrat sidosryhmille

Rahavirrat sidoryhmille 2020
Rahavirrat sidoryhmille 2020
Sidosryhmät Välittömät ja välilliset vaikutukset
Asiakkaat

Liikevaihto 54,739 milj.

EU, Business Finland, Suomen Akatemia tuet
5,889 milj.  

Välittömät taloudelliset vaikutukset:
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa CSC:n kautta tietohallintolain mukaista velvoitettaan edistää yhteistyötä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja julkishallinnon kohdealueilla.

CSC:n asiakkaat saavat käyttöönsä kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen tietoverkon, tieteellisen laskennan palveluita sekä koulutusta ja asiantuntijaopastusta superkoneiden hyödyntämiseen.  

Välilliset taloudelliset vaikutukset:
CSC vaikuttaa suomalaisen tutkimuksen kilpailukykyyn. 

Toimittajat -25,062 milj. 

Välittömät taloudelliset vaikutukset:
CSC ostaa tavaroita ja palveluita pääsääntöisesti Suomessa toimivilta toimittajilta.

Välilliset taloudelliset vaikutukset: 
Yhteistyö luo toimittajille liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Henkilöstö -30,350 milj.

Välittömät taloudelliset vaikutukset:
CSC:n koko henkilöstö on Suomessa. Henkilöstön palkat ja palkkiot vaikuttavat yksityiseen kuluttamiseen ja henkilöiden maksamat verot yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottamiseen.

Välilliset taloudelliset vaikutukset:
CSC kehittää henkilöstönsä osaamista ja suorituskykyä koulutuksella ja tehtävänkierroilla. CSC:n henkilöstöllä on ainutlaatuista osaamista mm. tieteellisen laskennan, datan hallinnan ja tallennuspalvelujen alueilla.

Julkinen sektori -499 000 CSC:n valtiolle maksamat verot
Yleishyödylliset tahot: annetut tuet ja lahjoitukset 0 Toimintaohjeensa (Code of Conduct) mukaisesti CSC ei jaa lahjoituksia, yleishyödyllisiä tukia eikä sponsoroi mitään ryhmiä.
Osakkeenomistajat 0 CSC ei maksa osinkoa. Tilikauden tulos 1,978 milj.euroa siirretään täysimääräisenä aikaisempien vuosien voittovaroihin.
Rahoittajat

-59 000

12 000

Rahoituskulut

Rahoitustuotot

Tilikauden tulos 1,978 milj.   Tilikauden tulos siirretään täysimääräisenä aikaisempien vuosien voittovaroihin. 
Investoinnit: poistot 2,691 milj. CSC:n omat investoinnit kohdistuvat valtion omistaman ja/tai rahoittaman ja CSC:n hallinnoiman laskentapalvelinympäristön ja datainfrastruktuurin ylläpitoon, valvontaan ja tietoturvaan.

Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle